• چهارشنبه 07 اسفند 1398, 09:01
  • کد محتوا:2553
برخورد جدی با فروشندگان حیوانات وحشی در اسفندماه

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام افزایش نظارت برای ممانعت از خرید و فروش حیوانات وحشی و گیاهان غیر بومی، گفت: درآخرین ماه سال با متخلفین صید، نگهداری، حمل و نقل، خرید و فروش‌حیوانات و جانوران وحشی برخورد جدی و قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، صفحه رسمی سازمان محیط زیست کشور در اینستاگرام با انتشار یک پست نوشت:

"برخورد جدی محیط زیست با متخلفین خرید و فروش حیوانات و گیاهان

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام افزایش نظارت برای ممانعت از خرید و فروش حیوانات وحشی و گیاهان غیر بومی، گفت: درآخرین ماه سال با متخلفین صید، نگهداری، حمل و نقل، خرید و فروش‌حیوانات و جانوران وحشی برخورد جدی و قانونی خواهد شد. "