• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:43
  • کد محتوا:2532

اين مركز با مساحتي حدود ۱۰۰۰ مترمربع و ۱۰ خط بازي همه روزه پذيراي مشتاقان اين ورزش مفرح مي باشد

آدرس : اتوبان شهداي صفه – كوه صفه – كنار تله كابين

تلفن:  ۳۶۶۹۳۹۴۷

ساعات بازديد : ۹ تا ۲۳