• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:43
  • کد محتوا:2524

موزه صدف اصفهان اولين موزه تخصصي صدفها وحلزون هاي دريائي در ايران مي باشد كه علاوه بر گونه هاي موجود از آب هاي خليج فارس ، درياي عمان و بحر خزر داراي گونه هاي جذاب و ديدني از درياها و اقيانوس هاي مختلف دنيا مي باشد.

اين مجموعه يكي از نادرترين مجموعه ها در خاورميانه بوده و داراي بيش از ۲۰۰۰ نمونه از ۸۰۰ گونه مختلف نرمتنان (صدف هاي دريائي: شكم پايان- دو كفه اي ها و سرپايان)، خارپوستان ( ستاره هاي دريائي ، طوطيا هاي دريائي ،سكه هاي دريائي) ، سخت پوستان (خرچنگ هاي دريائي)و....مي باشد كه از آب هاي سراسر دنيا ( از تنگه برينگ روسيه تا آب هاي كرانه جنوب شرقي آرام نزديك جنوبگان ) توسط كاپيتان دريانورد حسن خواجه طي بيش از ۲۵ سال به صورت متمادي جمع آوري و گرد آوري شده است .

اين مجموعه واقع در پارك جنگلي ناژوان ، جنب آكواريم اصفهان در سالني به مساحت ۳۰۰ متر مربع در فضائي آرام و دلنشين پذيراي علاقمندان ، اردو هاي دانشجوئي و دانش آموزي و تورهاي گردشگري و طبيعت گردي مي باشد.

 آدرس :  اتوبان شهيد حبيب الهي - ميدان سهروردي – جاده الفت- موزه صدف اصفهان

تلفن : ۳۷۷۸۰۰۵۰-۰۳۱