• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:26
  • کد محتوا:2478

ردیف

عنوان برنامه

شرح برنامه

تاريخ

ساعت

1

توزیع منو فرهنگی

توزیع منو برنامه های کمیته فرهنگی تفریحی به همراه پیام تبریک شهردار به مهمانان نوروزی

28اسفندتا13 فروردين

-

2

از من بپرس

اختصاص دوچرخه سوار متحد الشکل برای راهنمایی مسافران و توزیع منو فرهنگی در اماکن پر تردد

28اسفندتا13 فروردين

-

3

فضا سازي  شهري

اختصاص تابلو هاي تبليغاتي شهر به موضوع نوروز

25اسفندتا11 فروردين

*