• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:24
  • کد محتوا:2469

ردیف

شهرستان

نام امامزاده / بقعه

1

اصفهان(ناحیه1)

شاهزاده حسن (ع)(کیجعلی)

2

اصفهان(ناحیه1)

احمد و محمود (ع) دو طفلان

3

بادرود

آقاعلی عباس و سید محمد (ع)

4

بن رود

میرزین العابدین ورزنه

5

تیران و کرون

امامزاده احمد بن رضا

6

تیران و کرون

امامزاده احمد تیران

7

جلگه و جرقویه

اسحاق هرند

8

جلگه و جرقویه

سیدمحمد طالجرد

9

جلگه و جرقویه

عبدالعزیز

10

خمینی شهر

سید محمد (ع)

11

سمیرم

ابراهیم (ع)

12

شاهین شهر

قاسم(ع)مورچه خورت

13

شاهین شهر

سیده صالحه خاتون(س)

14

شاهین شهر

یوسف (ع) سه

15

شهرضا

جعفر بن موسی (ع)

16

شهرضا

علی اکبر(ع)

17

فریدن

عبداله و ابراهیم(ع)دامنه

18

فریدن

سید محمد (ع) گوشه چغاء

19

فلاورجان

سیدمحمد قهدریجان

20

کاشان

ولی بن موسی راوند کاشان

21

کاشان

زیدبن علی النقی(ع) باریکرسف

22

کاشان

حسيـن بن زين العابدين(ع) باریکرسف

23

کاشان

نورالهدی مشهد اردهال

24

کاشان

حسین وعدنان جوینان

25

کوهپایه

شاه ناصر(ع) جبل

26

مبارکه

عزالدین محمد(ع)

27

نائین

علی بن ابراهیم (ع)

28

نجف آباد

ساره مریم جوزدان

29

نطنز

سلطان حسین

30

نطنز

سلطان گور آباد