• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:24
  • کد محتوا:2468

ردیف

سطح اجرای طرح آرامش

شهرستان

نام بقعه متبرکه

1

ویژه

بادرود

آقاعلی عباس وشاهزاده محمد

2

ویژه

برخوار

سید ابراهیم (ع) نرمی

3

ویژه

شهرضا

امامزاده جعفر بن موسی(شاهرضا)

4

ویژه

کاشان

علی بن باقر

5

ویژه

کاشان

احمدبن موسی مبرقع

6

ویژه

نایین

امامزاده سلطان سیدعلی (ع)

7

ویژه

اصفهان

مقبره مجلسی

8

ویژه

اصفهان

حضرت زینب

9

ویژه

اصفهان

مسجد امام

10

ویژه

آران و بیدگل

امامزاده محمد هلال بن علی

11

ویژه

فلاورجان

سید محمد قهدریجان

12

ویژه

ناحیه 2

گلستان شهداء

13

ویژه

کاشان

مسجد آقا بزرگ

14

ویژه

مبارکه

عزالدین محمد

1

یک

اصفهان(ناحیه2)

اسحاق خوراسگان

2

یک

اصفهان(ناحیه2)

ابوالعباس خوراسگان

3

یک

اصفهان(ناحیه2)

محسن وحید

4

یک

اصفهان(ناحیه2)

محمد وحید

5

یک

اصفهان(ناحیه2)

ابراهیم ردان

6

یک

گلپایگان

هفده تن

7

یک

آران و بیدگل

امامزاده قاسم بن علی النقی(ع)

8

یک

برخوار

ادهم (ع) دستگرد

9

یک

تیران و کرون

امامزاده احمد(ع)  تیران

10

یک

تیران و کرون

امامزاده احمد ابن رضا (ع)

11

یک

خمینی شهر

سیدمحمد

12

یک

خوانسار

احمد(ع)

13

یک

شهرضا

امامزاده علی اکبر

14

یک

شهرضا

امامزاده حسین مهیار

15

یک

فریدن

عبداله(ع)رزوه

16

یک

کاشان

ولی بن موسی

17

یک

نجف آباد

آسیه

18

یک

نجف آباد

دهق

19

یک

اصفهان

شاهکرم فرودگاه

20

یک

اصفهان(ناحیه2)

زید

21

یک

آران و بیدگل

امامزاده بی بی زینب(س) یزدل

22

یک

برخوار

محمود (ع) دولت آباد

23

یک

تیران و کرون

امامزاده عبدالله (ع)  کوهان

24

یک

خمینی شهر

حمیده ورشیده

25

یک

خوروبیابانک

سید داوود

26

یک

سمیرم

ابراهیم(ع)

27

یک

کاشان

نورالهدی

28

یک

مبارکه

سلیمان (ع)

29

یک

نطنز

سلطان حسین ابیازن

1

دو

اصفهان

2طفلان زینبیه

2

دو

اصفهان

بی بی فاطمه ولدان

3

دو

اصفهان

درب امام

4

دو

اصفهان(ناحیه2)

باقر خیادان

5

دو

اصفهان(ناحیه2)

مختار چنگان

6

دو

اصفهان(ناحیه2)

کرار جی

7

دو

اصفهان(ناحیه2)

حسن بن ابراهیم اطشاران

8

دو

آران و بیدگل

امامزاده هادی و زینب خاتون(س)

9

دو

آران و بیدگل

امامزاده عبدالله(ع) ابوزیدآباد

10

دو

آران و بیدگل

امامزاده هاشم بن علی و فاطمه

11

دو

آران و بیدگل

هفت امامزاده

12

دو

آران و بیدگل

بی بی سکینه خاتون(س)

13

دو

آران و بیدگل

صالح(عليه السلام) - كاغذي

14

دو

برخوار

سید کمال الدین (ع) سین

15

دو

برخوار

سلطان حضرت (ع) خورزوق

16

دو

برخوار

میر احمد(ع) دلیگان

17

دو

بن رود

میرزین العابدین

18

دو

تیران و کرون

امامزاده بی بی فاطمه (س) محمدیه

19

دو

تیران و کرون

سید سراء الدین (ع) عسکران

20

دو

جلگه

اسحاق(ع)هرند

21

دو

خمینی شهر

نجم الدین

22

دو

خوانسار

صالح(ع)

23

دو

شاهین شهر و میمه

امامزاده قاسم(ع)

24

دو

شاهین شهر و میمه

اماامزاده سیده صالحه خاتون(س)

25

دو

شاهین شهر و میمه

امامزاده شاه نعمت الله(ع)

26

دو

شهرضا

امامزاده سیده خاتون

27

دو

شهرضا

امامزاده عبدالرحیم

28

دو

شهرضا

امامزاده عبدالمطلب

29

دو

شهرضا

امامزاده محمد وابراهیم زیارتگاه

30

دو

شهرضا

امامزاده محمد وابراهیم کهرویه

31

دو

شهرضا

امامزاده حمزه

32

دو

فریدن

عبداله و ابراهیم(ع)دامنه

33

دو

فریدن

سید محمدننادگان

34

دو

فلاورجان

شریف شرودان

35

دو

فلاورجان

قاسم و حمزه اشترجان

36

دو

کاشان

ابراهیم بن موسی

37

دو

کاشان

یونس بن موسی

38

دو

کاشان

محمودبن باقر

39

دو

کاشان

سلیمان و اسحاق(ع)

40

دو

کاشان

داود (ع)

41

دو

کاشان

هارون بن موسی

42

دو

کوهپایه

امامزاده قاسم (ع)

43

دو

کوهپایه

امامزاده شاه ناصر (ع)

44

دو

کوهپایه

مسجد الهادی (ع)

45

دو

گلپایگان

ابراهیم

46

دو

گلپایگان

حجت الاسلام

47

دو

لنجان

سید ابراهیم ورنامخواست

48

دو

لنجان

سید ابراهیم باغبهادران

49

دو

لنجان

سید بهاالدین شاهخراسان

50

دو

لنجان

سید احمد باباشیخعلی

51

دو

لنجان

باباسبز اشیان

52

دو

لنجان

میرمرادعلی

53

دو

مبارکه

حلیمه خاتون س

54

دو

نایین

امامزاده سیدجلال الدین چوپانان

55

دو

نایین

سقاخانه چهل دختران

56

دو

نایین

بقعه شیخ زین الدین

57

دو

نایین

امامزاده سلطان سیدنصیر (ع)

58

دو

نایین

بقعه شاهچراغ انارک

59

دو

نجف آباد

علویجه

60

دو

نطنز

احمد بن محسن خفر

61

دو

نطنز

رقیه خاتون

62

دو

اصفهان

حسن کیجعلی

63

دو

اصفهان

ستی فاطمه

64

دو

اصفهان

باقر عافیت

65

دو

اصفهان(ناحیه2)

شمس الدین قائمیه

66

دو

خمینی شهر

محسن تیرانچی

67

دو

خوانسار

محمود(ع)

68

دو

سمیرم

زیدبن علی

69

دو

کاشان

قاسم ومحمدجوشقان

70

دو

کاشان

حسین بن زین العابدین

1

سه

گلپایگان

سیدالسادات

2

سه

اردستان

موسی

3

سه

اردستان

اسماعیل

4

سه

اردستان

یحیی

5

سه

اردستان

قاسم و محسن و حسن

6

سه

اردستان

ابراهیم

7

سه

اردستان

حیدر

8

سه

اردستان

میرسید علی

9

سه

اردستان

بی بی غریب

10

سه

اردستان

سرالدبن

11

سه

اردستان

اسحاق

12

سه

اردستان

یعقوب

13

سه

اصفهان

شاه میر حمزه

14

سه

اصفهان

احمدرضا باطان

15

سه

اصفهان

اسحاق پروین

16

سه

اصفهان

راس الرضا

17

سه

اصفهان

صاحب العباد

18

سه

اصفهان

ابراهیم طوقچی

19

سه

اصفهان

اسماعیل هاتف

20

سه

اصفهان

ابراهیم هفتون

21

سه

اصفهان

جعفر و مرتضی

22

سه

اصفهان

احمد نشاط

23

سه

اصفهان

شاه سیّد علی

24

سه

اصفهان

ابراهیم و اسماعیل دو قلو

25

سه

اصفهان

هارونیه

26

سه

اصفهان

ابراهیم سودان کهندژ

27

سه

اصفهان

ابوالبرکات طامه

28

سه

اصفهان

2طفلان هفتشویه

29

سه

اصفهان

احمد جروکان

30

سه

اصفهان

سلطان بابا یونارت

31

سه

اصفهان

موسی جوزدان

32

سه

اصفهان

یحیی جلوان

33

سه

اصفهان

سیدمحمد پاکوه

34

سه

اصفهان

ابراهیم دارالبطیخ

35

سه

اصفهان

عبدالله آفاران

36

سه

اصفهان

ابراهیم مستهلک

37

سه

اصفهان(ناحیه2)

کلثوم

38

سه

اصفهان(ناحیه2)

ابوالقاسم جیلان آباد

39

سه

اصفهان(ناحیه2)

ابوالمحسن چهار میان

40

سه

اصفهان(ناحیه2)

عبدا.. فساران

41

سه

اصفهان(ناحیه2)

میرقوام الدین

42

سه

اصفهان(ناحیه2)

بابا علمدار

43

سه

اصفهان(ناحیه2)

ابوالقاسم برکان

44

سه

اصفهان(ناحیه2)

عبدا.. (ده مرتین)

45

سه

اصفهان(ناحیه2)

2 طفلان جی شیر

46

سه

اصفهان(ناحیه2)

ابراهیم کاج

47

سه

اصفهان(ناحیه2)

شمس ا.. برسیان

48

سه

اصفهان(ناحیه2)

زینب جوزدان

49

سه

آران و بیدگل

سليمان و حسن(عليهما السلام) - فيض آباد

50

سه

آران و بیدگل

اسحاق و سليمان(عليهما السلام)-وشاد آران

51

سه

آران و بیدگل

محسن، يحيي و ميمونه خاتون(عليهم السلام)

52

سه

آران و بیدگل

سليمان(عليه السلام) - بيدگل

53

سه

آران و بیدگل

پنج امامزاده (عليهم السلام)

54

سه

آران و بیدگل

محسن بن ابراهيم(عليه السلام) - فخارخانه

55

سه

آران و بیدگل

ابراهيم (عليه السلام) - بيدگل

56

سه

آران و بیدگل

محسن بن ابراهيم(ع) - محله درب ريگ بيدگل

57

سه

آران و بیدگل

ابراهيم(عليه السلام) - سفيدشهر

58

سه

آران و بیدگل

اسحاق(عليه السلام) - نوش آباد

59

سه

آران و بیدگل

سه آل و اهل (عليهما السلام) - يزدل

60

سه

آران و بیدگل

ابراهيم و رقيه خاتون(ع) - نوش آباد

61

سه

آران و بیدگل

علي اكبر (عليه السلام) - بيدگل

62

سه

آران و بیدگل

اسماعيل و عبدالله (عليه السلام) - بيدگل

63

سه

آران و بیدگل

محمد(عليه السلام) - نوش آباد

64

سه

آران و بیدگل

تاج الدين، علي و محمود (عليهم السلام)

65

سه

آران و بیدگل

عباس و سكينه خاتون(عليهما السلام)

66

سه

آران و بیدگل

فضل(عليه السلام)

67

سه

آران و بیدگل

حسين و زين الدين(عليهما السلام) يزدلان

68

سه

آران و بیدگل

اسحاق و اسماعيل(عليهما السلام)- محمدآباد

69

سه

آران و بیدگل

حسين (عليه السلام) - بيدگل

70

سه

برخوار

سید محمد (ع) 2لت آباد

71

سه

برخوار

ابوالحسن (ع) کمشچه

72

سه

برخوار

عبدالمومن(ع) حبیب آباد

73

سه

برخوار

سید صالح (ع) محسنئ آباد

74

سه

بن رود

شاهمردان

75

سه

بن رود

ابراهیم واسماعیل

76

سه

بن رود

علی ابن ابراهیم

77

سه

بن رود

ابوالمعالی

78

سه

بن رود

علی ابن محمد

79

سه

بن رود

شاه سید علی

80

سه

بن رود

میر اسماعیل

81

سه

بن رود

خیرالنسا

82

سه

بن رود

پیرحاجات

83

سه

تیران و کرون

امامزاده حسین (ع) خیرآباد

84

سه

جلگه

عبدالعزیز(ع)

85

سه

جلگه

سیدمحمدطالجرد

86

سه

جلگه

محممراد

87

سه

خمینی شهر

ابوالحسن دستگرد

88

سه

خمینی شهر

ابراهیم درب سید

89

سه

خوانسار

هفت تن(ع)

90

سه

خوانسار

ابراهیم(ع)

91

سه

خوانسار

هاشم(ع)

92

سه

خوروبیابانک

ابامحمد ابراهیم

93

سه

خوروبیابانک

ابراهیم

94

سه

خوروبیابانک

صالح

95

سه

خوروبیابانک

جنید

96

سه

خوروبیابانک

عبدالله

97

سه

سمیرم

نازبانو(س)

98

سه

سمیرم

پنج تن

99

سه

سمیرم

معصومه

100

سه

سمیرم

گل خاتون

101

سه

شهرضا

امامزاده سید کاظم

102

سه

شهرضا

امامزاده سید حبیب

103

سه

شهرضا

امامزاده ملک

104

سه

شهرضا

امامزاده حسن

105

سه

فریدن

شیخ سلیمان دارانی

106

سه

فریدن

علم ابوالفضل مندرجان

107

سه

فریدن

سید محمد چقاء

108

سه

فریدن

مشعلدار علی وحدت آباد

109

سه

فریدن

عبداله و احمد و ابراهیم افوس

110

سه

فریدن

احمد و ابراهیم بوئین میاندشت

111

سه

فریدن

اسماعیل فراموشجان

112

سه

فریدن

سید محمد مکه دین

113

سه

فریدن

شیخ حسن مهزیار ششجوان

114

سه

فلاورجان

سید محمد اجگرد

115

سه

فلاورجان

یونس زازران

116

سه

فلاورجان

شمس الدین محمد

117

سه

فلاورجان

سید محمد لارگان

118

سه

فلاورجان

امیر سپهدار

119

سه

فلاورجان

حیدر اسفهران

120

سه

فلاورجان

عبداله شاهجرا سودرجان

121

سه

فلاورجان

زیدبن حسن سنگانچه

122

سه

فلاورجان

زین الدین سلوان

123

سه

فلاورجان

عسگر و ابراهیم کلیسان

124

سه

فلاورجان

فخرالدین و اسداله دارگان

125

سه

فلاورجان

شمس الدین طاد

126

سه

فلاورجان

حسین وابراهیم گارماسه

127

سه

کاشان

محمدصانع

128

سه

کاشان

سراج الدین

129

سه

کاشان

احمدبن عباس

130

سه

کاشان

ابا محمودانصاری

131

سه

کاشان

حسین و عدنان

132

سه

کاشان

سلیمان(ع) قمصر

133

سه

کاشان

شاهسواران

134

سه

کاشان

محمداوسط

135

سه

کاشان

قاسم بن علی

136

سه

کاشان

حلیمه خاتون

137

سه

کاشان

قاسم بن حسن

138

سه

کاشان

چهل دختران

139

سه

کاشان

عبدالله (ع) لتحر

140

سه

کاشان

زیدبن علی النقی

141

سه

کاشان

قدمگاه علی

142

سه

کاشان

عبدالله گریچه

143

سه

کاشان

محسن تتماج

144

سه

کاشان

محسن خزاق

145

سه

کاشان

خواجه تاج الدین

146

سه

کاشان

اسحاق حسنارود

147

سه

کاشان

هادی فین

148

سه

کاشان

عطابخش

149

سه

کاشان

اسماعیل غایب

150

سه

کاشان

طاهرخنب

151

سه

کاشان

محسن ارمک

152

سه

کاشان

عبدالله سار

153

سه

کاشان

احم2ادقان

154

سه

کاشان

ملامحسن فیض

155

سه

کاشان

عبدالله کامو

156

سه

کاشان

یوسف بن علی

157

سه

کاشان

عبدالله و علی قه

158

سه

کاشان

میرنشانه

159

سه

کاشان

محمدبن موسی

160

سه

کاشان

چهاربزرگوار

161

سه

کوهپایه

امامزاده سید محمود (ع)

162

سه

کوهپایه

امامزاده سید محمد (ع)

163

سه

کوهپایه

بقعه توغان ترک

164

سه

کوهپایه

بقعه بابا شیخ

165

سه

گلپایگان

سیدعلانور

166

سه

گلپایگان

ابوالفتوح

167

سه

گلپایگان

عمران بن علی

168

سه

گلپایگان

دره شهیدان

169

سه

گلپایگان

سیدالسادات اسفرنجان

170

سه

گلپایگان

ابراهیم اسفرنجان

171

سه

گلپایگان

علمدارنیوان نار

172

سه

گلپایگان

دختران موسی بن جعفر

173

سه

گلپایگان

حسین ملازجان

174

سه

گلپایگان

آقامیرمعصوم

175

سه

گلپایگان

دانیال نبی

176

سه

لنجان

محمد و احمد کرچگان

177

سه

لنجان

کریم قریشی

178

سه

لنجان

سیده آغابیگم

179

سه

لنجان

محمود امین

180

سه

مبارکه

منظرخاتون س

181

سه

مبارکه

شعبان ع

182

سه

مبارکه

نصرالدین محمدع

183

سه

مبارکه

علی ره

184

سه

مبارکه

جلال ره

185

سه

مبارکه

سیدمحمدع

186

سه

مبارکه

سکینه س

187

سه

مبارکه

طلحه واسحاق

188

سه

نایین

امامزاده حیدر(ع)

189

سه

نایین

چاه صاحب الزمان(عج)

190

سه

نایین

چاه صاحب الزمان(عج) باب المسجد

191

سه

نایین

بقعه عبدالوهاب(مصلی)

192

سه

نایین

بقعه سلطان موصلیه

193

سه

نجف آباد

اشن

194

سه

نطنز

ایوب کمجان

195

سه

نطنز

سید محمد وشوشاد

196

سه

نطنز

چهار بزرگوار طرق

197

سه

نطنز

چهار بزرگوار اوره

198

سه

نطنز

چهاربزرگوارمزده

199

سه

نطنز

میر احمد سادات

200

سه

نطنز

یحیی و طاهر

201

سه

نطنز

یحیی و عیسی

202

سه

نطنز

سید فاضل

203

سه

نطنز

عون بن علی

204

سه

نطنز

سید محمد سرشک

205

سه

نطنز

سلیمان بید هند

206

سه

نطنز

اسماعیل و اسحاق

207

سه

نطنز

سید جلال الدین

 

 

تعداد کل بقاع مجری طرح

320