• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:24
  • کد محتوا:2463
موزه ها

ردیف

نام موزه یا بنای تاریخی

محتوای موزه

متولی

سال تأسیس یا دوره تاریخی

نشانی

تلفن

۱

عمارت دارالبطیخ

بنای تاریخی (مقبره خواجه نظام الملک)

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سلجوقی

اصفهان خیابان ولیعصر

۳۴۴۶۴۳۹۷-۰۳۱

۲

خانه قزوینی ها

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

صفویه

اصفهان ـ خیابان ابن سینا ـ میدان شهشهان

۶-۳۴۴۷۵۹۰۵-۰۳۱

۳

موزه چهلستون

تاریخی، هنری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۱۶ هـ . ش

اصفهان ـ خیابان استانداری ـ کاخ موزه چهلستون

۳۲۲۲۰۱۸۱-۳۲۲۲۲۶۸۶-۰۳۱

۴

موزه هنرهای تزیینی (رکیب خانه)

هنرهای سنتی و تزیینی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۷۵ هـ . ش

اصفهان ـ خیابان استانداری ـ عمارت رکیب خانه

۳۲۲۱۸۶۰۶-۰۳۱

۵

موزه کلیسای وانک

معماری،تاریخی

خلیفه گری ارامنه

۱۹۰۶ م

اصفهان ـ خیابان نظر شرقی ـ کوچه کلیسای وانک

۳۶۲۴۳۴۷۱-۲-۰۳۱

۶

موزه هنرهای معاصر

آثار هنرهای معاصر

شهرداری

۱۳۷۳ هـ . ش

اصفهان ـ خیابان استانداری

۳۲۲۲۹۱۲۱-۰۳۱

۷

موزه آموزش و پرورش

اسناد و مدارک تعلیم و تربیت

آموزش و پرورش

۱۳۷۹ هـ . ش

اصفهان ـ خیابان شمس آبادی ـ چهار راه شیخ بهایی ـ کوچه عطاالملک دهش

۳۲۳۳۴۸۱۶-۰۳۱

۸

موزه تاریخ طبیعی

علمی(نمونه انواع جانواران و گیاهان

شهرداری

۱۳۶۷ هـ . ش

اصفهان ـ تقاطع خیابان سپه و استانداری ـ عمارت تالار تیموری

۳۲۲۲۲۰۲۶-۰۳۱

۹

مسجد امام

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۲۰ هـ . ق

اصفهان ـ میدان امام

۳۲۲۲۲۱۷۴-۰۳۱

۱۰

مسجد جامع

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قرن سوم هجری

اصفهان ـ میدان قیام ـ خیابان علامه مجلسی

۳۴۴۵۶۴۰۰-۰۳۱

۱۱

مسجد شیخ لطف الله

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۰۱۱ هـ . ق

اصفهان ـ میدان امام

۳۲۲۲۵۴۸۶-۰۳۱

۱۲

آتشگاه

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ساسانی

اصفهان ـ خیابان آتشگاه جاده نجف آباد

۳۷۷۳۱۱۱۰-۰۳۱

۱۳

عمارت عالی قاپو

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۰۰۶ هـ . ق

اصفهان ـ میدان امام

۳۲۲۲۲۱۷۳-۰۳۱

۱۴

عمارت هشت بهشت

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۰۸۵ هـ . ق

اصفهان ـ چهار باغ ـ خیابان هشت بهشت

۳۲۲۲۵۹۵۸-۰۳۱

۱۵

منارجنبان(مقبره عمو عبدالله کاردلانی)

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قرن ۷ و ۸ هجری قمری

اصفهان ـ خیابان آتشگاه

۳۷۷۱۶۰۶۶-۰۳۱

۱۶

خانه شیخ الاسلام

بنای تاریخی ـ هنرهای سنتی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

صفویه

اصفهان ـ چهار راه تختی ـ ابتدای خیابان عبد الرزاق ـ ـ کوچه پرشیا

۳۲۲۲۹۹۵۴-۰۳۱

۱۷

مدرسه چهار باغ

بنای تاریخی

اوقاف و امور خیریه

۱۱۱۲ هـ . ق

اصفهان ـ خیابان چهار باغ عباسی

۳۲۲۲۲۱۷۲-۰۳۱

۱۸

عمارت دار البطیخ

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سلجوقی (مقبره نظام الملک)

اصفهان ـ خیابان ولیعصر

۳۴۴۶۲۳۹۰-۰۳۱

۱۹

بقعه پیر بکران

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ایلخانی

لنجان ـ شهر پیر بکران

۳۴۴۶۲۳۹۰-۰۳۱

۲۰

باغ فین

تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۴۶ هـ . ش

 

ـ

۲۱

تپه سیلک

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ـ

کاشان ـ منطقه باستانی سیلک

۴۲۲۴۹۶۹-۰۳۶۱

۲۲

خانه عامریها

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

زندیه و قاجاریه

کاشان ـ خیابان علوی

۴۲۲۴۰۰۸-۰۳۶۱

۲۳

موزه ملی کاشان

باستان شناسی مردم شناسی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۴۶ هـ . ش

کاشان باغ فین

۳۲۰۰۱-۰۳۶۱

۲۴

خانه طباطبایی ها

تاریخی

شهرداری

۱۳۷۶ هـ . ش

کاشان ـ خیابان علوی ـ محله سلطان امیر احمد ـ جنب امامزاده امیر احمد

ـ

۲۵

چشمه سلیمانیه

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

صفویه

کاشان ـ فین

۳۲۰۰۴-۰۳۶۱

۲۶

مسجد و مدرسه آقا بزرگ

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قاجاریه

کاشان ـ مسجد آقا بزرگ

۴۲۲۰۷۰۶-۰۳۶۱

۲۷

خانه عباسیان

بنای تاریخی

شهرداری

قاجاریه

کاشان ـ خیابان علوی

۳۸۴۰۰-۰۳۶۱

۲۸

خانه آل یاسین

بنای تاریخی

شهرداری

قاجاریه

کاشان ـ خیابان امام خمینی

۳۰۴۷۷-۰۳۶۱

۲۹

خانه بروجردی ها

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قاجاریه

کاشان ـ خانه بروجردی ها

۲۵۹۹۹-۰۳۶۱

۳۰

موزه مردم شناسی نایین

مردم شناسی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۷۳ هـ . ش

نایین ـ خیابان مسجد جامع ـ روبروی مسجد جامع

۲۲۵۳۶۲۱-۰۳۲۳

۳۱

مصلای نایین

بنای تاریخی

سازمان اوقاف و امور خیریه

قاجاری

نایین ـ مصلای نایین

ـ

۳۲

مسجد جامع نایین

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قرن ۲ تا ۴ هـ . ق

نایین ـ مسجد جامع نایین

۲۲۵۳۱۲۶-۰۳۲۳

۳۳

مسجد جامع اردستان

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۲۸۵ هـ . ق

اردستان ـ مسجد جامع اردستان

۵۲۴۶۰۹۰-۰۳۶۲

۳۴

مسجد جامع نطنز

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۳۸۹ هـ . ق (دیلمیان)

نطنز ـ مسجد جامع نطنز

۴۲۴۳۱۸۶-۰۳۶۲

۳۵

موزه مردم شناسی ابیانه

مردم شناسی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۸۵ هـ . ش

نطنز ـ روستای تاریخی ابیانه

۴۳۶۲۵۱۸-۰۳۶۲

۳۶

مسجد جامع گلپایگان

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۵۰۸ هـ . ق

گلپایگان ـ مسجد جامع گلپایگان

۳۲۲۲۴۴۸-۰۳۷۲

۳۷

مسجد جامع زواره

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۵۵۰ هـ . ق

زواره ـ مسجد جامع

۵۳۷۳۱۹۰-۰۳۶۲

۳۸

خانه دکتر صالحی

بنای تاریخی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۸۴ هـ . ش

چادگان ـ خانه تاریخی برومند

۴۷۲۲۰۱۰-۰۳۷۲

۳۹

موزه مردم شناسی گز (موزه خصوصی آقای فروتن )

بنای تاریخی

خصوصی

۱۳۸۳ هـ . ش

اصفهان ـ گزبرخوار ـ بلوار معلم ـ اول خیابان سپاه ـ فرهنگسرای ادیب برومند

۵۷۲۲۹۷۶-۰۳۱۲

۴۰

موزه برزک

بنای تاریخی

شهرداری

۱۳۸۶ هـ . ش

برزک ـ موزه برزک

۳۴۷۲۹۰۵-۰۳۶۲

۴۱

موزه انارک

حمام قدیمی

شهرداری

۱۳۸۷ هـ . ش

انارک ـ موزه انارک

۲۳۵۳۳۵۴-۰۳۲۴