• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:20
  • کد محتوا:2458
 مراكز مكانيزه معاينه فني خودرو شهر اصفهان

ردیف

نام مرکز

آدرس

تلفن

1

جی

خیابان جی- ابتدای خیابان همدانیان- جنب ترمینال جی

35249864

2

تاکسیرانی

بلوار  فرزانگان – روبروی باغ فدک- شرکت تعاونی تاکسیرانی

34620814

3

قاسمیان

جی شرقی-روبروی مسجدالمهدی – جنب نمایندگی
شرکت سایپا قاسمیان

35241030

4

لطیفی

خوراسگان خیابان سلمان -جنب جایگاه پمپ CNG بهار

35260001

5

ارغوانیه

ابتدای مشتاق سوم-ابتدای خیابان ارغوانیه

35316923

6

آتشگاه

خیابان آتشگاه-نرسیده به خیابان  نبوی منش  روبروی  پارک شفق

37720571

7

شفق

اتوبان ذوب آهن بلوار شفق

37887243

8

راهور

اتوبان شهید دستجردی محوطه داخل راهنمایی و رانندگی
شماره گذاری

36540417

9

معاینه فنی خودروهای سنگین ونیمه سنگین

بلوار فرزانگان – مقابل باغ فدک- جنب شرکت تعاونی تاکسیرانی

34620919

مراکز معاينه فني مذکور آمادگي ارائه خدمات به کليه خودروهاي سبک بنزين سوز در ايام و ساعات اعلام شده مطابق جدول فوق را دارند.

مرکز معاينه فني جي و تاکسيراني علاوه بر خودروهاي اعلام شده در بند يک آماده ارائه سرويس به
خودروهاي دوگانه سوز نيز مي باشند.

ستاد معاينه فني خودرو همه روزه در ساعات اداري آماده پاسخگويي به شهروندان مي باشد
(تلفن تماس: 03137383923)