• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:20
  • کد محتوا:2452
پایگاه های ستاد اسکان آموزش و پرورش

نام منطقه

آدرس

تلفن

کدمنطقه

ستاد اسکان ویژه

خیابان باغ گلدسته بلوار هشت بهشت جنب بیمارستان خورشید

03132213916

1700

پایگاه شماره یك

خیابان شمس آبادی جنب بنیاد شهید

03132330119

1701

پایگاه شماره دو

خیابان بزرگمهر - روبروی قصر گل دبستان حسین امین (2)

03132663347

1702

پایگاه شماره سه

سه راه حکیم نظامی- ابتدای بلوار ارتش-دبیرستان سعدی

03136202010-03136202016

1703

پایگاه شماره چهار

خیابان كاوه - روبروی ترمینال - دبیرستان امام خمینی

03134540052

1704

پایگاه شماره پنج

خ كاوه- جنب بوستان مادر کوچه 19 دبیرستان شاهد حضرت مهدی (عج)

03134335552

1705

پایگاه شماره شش

خ جی غربی-بعد از هتل نگین -جنب بانك سپه-هنرستان شهید چمران

03135210276-03135210242

1730