• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:18
  • کد محتوا:2447
بيمارستان هاي خصوصي و دولتي اصفهان

 

نام بیمارستان

مالکیت

خدمات

تلفن

آدرس

بیمارستان الزهرا

دولتی

عمومی

36202020

بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

بیمارستان امام کاظم

دولتی

سوانح و سوختگی

33457670

خیابان کاوه – بعد از پل چمران

بیمارستان امیرالمومنین

دولتی

عمومی

32291318

خیابان احمدآباد

بیمارستان امین

دولتی

عمومی

34455051

خیابان ابن سینا کوچه سنبلستان

بیمارستان خورشید

دولتی

عمومی

32222127

خیابان استانداری - جنب بلوار شهيد دستغيب

بیمارستان کاشانی

دولتی

عمومی

32330091

خیابان کاشانی

بیمارستان فیض

دولتی

چشم پزشكی وent

34452034

میدان قدس، ابتدای خیابان مدرس

بیمارستان فارابی

دولتی

روانپزشکی

35312020

بلوار ارغوانیه

بیمارستان غرضی

دولتی

عمومی

34509901

خیابان کاوه.خیابان دکتر غرضی

بیمارستان عیسی بن مریم

دولتی

عمومی

32339012

خیابان شمس آبادی

بیمارستان شهید بهشتی

دولتی

زنان و زایمان

32367001

پل فلزی – خیابان استاد مطهری

بیمارستان شریعتی

دولتی

تامین اجتماعی،عمومی

36272009

چهار باغ بالا.خیابان شریعتی

بیمارستان سیدالشهدا

دولتی

خون و انكولوژی

32350210

خیابان خيام - كوی نهر فرشادی

بیمارستان حضرت زهرا

دولتی

عمومی

35520014

زینبیه- خیابان آیت اله غفاری روبروی شهرک امام

بیمارستان حجتیه

دولتی

عمومی

36306001

خیابان امام سجاد(ع) - خیابان سپهسالار - روبروی بانک سپه

بیمارستان چمران

دولتی

قلب و عروق

32600961

پل بزرگمهرخیابان, مشتاق سوم

بیمارستان امام حسین

دولتی

کودکان

33866266

خیابان امام خمینی

بیمارستان زهرای مرضیه

خصوصی،خیریه

عمومی

34456066

اصفهان - میدان قدس - کوی صاحب ابن عباد

بیمارستان سعدی

خصوصی

عمومی

36273031

خیابان نظر غربی - کوچه خداوردی اصفهان

بیمارستان عسگریه

خیریه،خصوصی

عمومی

3250041

خیابان سروش، خیابان عسگریه

بیمارستان میلاد

خصوصی

عمومی

37774001

اصفهان- سه راه سیمین- خیابان جانبازان - خیابان شهید بخشی

بیمارستان خانواده

خصوصی

عمومی

36201392

بلوار شهدای صفه - بیمارستان تخصصی خانواده

بیمارستان سینا

خصوصی

عمومی

32205025

خیابان شمس آبادی - چهار راه قصر- شماره ۱۷۵

بیمارستان مهرگان

خصوصی

زنان و زایمان

32330043

خیابان شیخ بهایی - جنب بانک رفاه

بیمارستان سپاهان

خصوصی

عمومی

36613082

خیابان میرفندرسکی

بیمارستان احمدیه

خصوصی

عمومی

32360021

خیابان طالقانی، خیابان میرداماد

بیمارستان اصفهان

خصوصی

عمومی

32330015

خیابان شیخ بهایی، خیابان اردیبهشت