• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:18
  • کد محتوا:2443

ردیف

نام 

آدرس

منطقه یک

1

امامزاده موسی زاده

خیابان کاشانی

2

امامزاده ابراهیم 

خیابان ابوذر

3

امامزاده ستی فاطمه

خیابان کاشانی - کوی معصوم میرزا

منطقه دو

4

امامزاده ابراهیم 

خیابان شهیدان غربی - مقابل مدرسه سمیه

5

امامزاده بی بی فاطمه

خیابان شهیدان غربی - ولدان - خیابان ملت

منطقه سه

6

امامزاده هارون ولایت 

ضلع جنوبی میدان امام علی (ع )

7

امامزاده احمد

خیابان فرشادی - گذر حسن آباد

8

امامزاده اسماعیل

شرق خیابان هاتف

9

مقبره باباقاسم

خیابان علامه مجلسی - کوچه باباقاسم

10

امامزاده جعفر

خیابان هاتف - مقابل کوچه امامزاده اسماعیل 

11

درب امام

خیابان ابن سینا

12

امامزاده باقر

چهارباغ خواجو - خیابان عافیت

13

مقبره علامه مجلسی

بازار مجلسی

14

امامزاده راس الرضا 

میدان قدس - خیابان صائب

15

امامزاده شاه علاءالدین محمد(ع)

خیابان ابن سینا

16

امامزاده بابا عبداله (ع)

خیابان عبدالرزاق

17

امامزاده هارون بن موسی 

میدان امام علی (ع ) - کوچه هارونیه

18

امامزاده ابراهیم بطحا و زین العابدین

خیابان ابن سینا - پشت بیمارستان امین

19

امامزاده جعفر و مرتضی 

خیابان هاتف

20

امامزاده ابراهیم و اسماعیل

خیابان شریف واقفی

منطقه چهار

21

امامزاده شاهزید

خیابان هشت بهشت شرقی

22

امامزاده محمدبن علی

پینارت

23

امامزاده حسین و ابراهیم

خیابان سلمان فارسی - بازارچه

24

امامراده ده مرتین

کردآباد

25

امامزاده شاه نوری

خیابان سلمان فارسی سوم - مقابل بیمارستان چمران

26

بقعه باغ مشهد

خیابان سلمان فارسی دوم - باغ مشهد

منطقه پنج

27

امامزاده محسن

خیابان وحید - ابتدای خیابان رودکی

28

امامزاده شاهزاده محمد

سه راه خیابان وحید و نظر غربی

29

امامزاده شاهزاده حسن

خیابان مارنان

منطقه شش

32

گلستان شهدا

خیابان سجاد

33

مزار حضرت یوشع نبی

گلستان شهدا

34

امامزاده عمو عبداله 

تخت فولاد

35

امامزاده ابراهیم بن موسی بن جعفر

خیابان شهید روح الامین

منطقه هفت

30

امامزاده سلطان بابا

خیابان گلستان - خیابان صفا

منطقه نه

31

امامزاده ابراهیم سودان

خیابان اشرفی اصفهانی - محله سودان - کوچه امامزاده

32

امامزاده سلطان ایوب

خیابان آتشگاه - بهارانچی - کوچه سجاد

33

امامزاده احمد

خیابان آتشگاه - خیابان نبوی منش - کوی امت

34

امامزاده نجم الدین 

خیابان آیت اله اشرفی اصفهان - کوی 44

منطقه ده

35

امامزاده ابراهیم 

میدان قدس - ابتدای خیابان مصلی - کوچه شاهزاده ابراهیم

36

امامزاده اسحاق

خیابان پروین - کوچه امامزاده 

37

امامزاده حمزه ابن موسی 

چهارراه عسگریه - خیابان سروش

38

امامزاده ابراهیم

خیابان جی - محله اطشاران

39

امامزاده ابراهیم 

خیابان معراج

40

امامزاده صالح

حصه جنوبی - خیابان شهید رئیسی

منطقه چهارده

41

امامزاده زینبیه

چهارراه عاشق اصفهانی - خیابان آیت اله غفاری

42

امامزاده دوطفلان

خیابان آیت اله غفاری

43

امامزاده یحیی

محله جلوان

44

امامزاده احمدرضا

خیابان بعثت - خیابان باطان

منطقه پانزده

45

امامزاده کرارا

خیابان جی - کوچه کشاورز

46

امامزاده سید مختار

خیابان سلمان - جنب کانال آب

47

امامزاده شاه قاضی خاتون آباد

انتهای خیابان جی - پشت کارخانه قند

48

امامزاده اسحاق

خیابان جی غربی

49

امامزاده عزیزاله و رسول اله

خیابان جی شرقی

50

امامزاده میر قوام الدین 

خیابان اباذر - اباذر 20- محله اولیا

51

امامزاده ابوالعباس

خیابان جی شرقی

52

امامزاده محمدباقر

خیابان جی غربی

53

امامزاده ابراهیم و اسماعیل

مشتاق سوم - محله جی شیر

54

امامزاده کلثوم

امامزاده جی غربی - خیابان شریعتی - محله خیادان