• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:18
  • کد محتوا:2442

مساجد شهر اصفهان در حوزه ارائه خدمات عمومی ( فعالیت از ساعت 10صبح لغایت 23)

ردیف

نام مسجد

نشانی مسجد

ستاد اجرایی مربوطه

1

مسجد شهداء (باغ برج)

خیابان آتشگاه مقابل آتشگاه

ستاد اجرایی منطقه 9

2

مسجد شفیعی

خیابان امام خمینی(ره) نزدیدیک به میدان جمهوری اسلامی

ستاد اجرایی منطقه 2

3

مسجد امیرالمومنین

خیابان جی بعداز چهارراه پروین

ستاد اجرایی منطقه 4

4

مسجدالعباس

خیابان علامه امینی مقابل باغ غدیر

ستاد اجرایی منطقه 4

5

مسجد حضرت رسول اکرم (صلی ا...)

خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود

ستاد اجرایی منطقه 5

6

مسجدالحجه

بلوار سعدی ابتدای کوچه بیمارستان سعدی

ستاد اجرایی منطقه 5

7

مسجد امام حسین (علیه السلام)

پل چمران ابتدای بزرگراه شهید ردانی پور

ستاد اجرایی منطقه 8

8

مسجد امام سجاد (علیه السلام)

خیابان کاوه ابتدای خیابان شهید باهنر

ستاد اجرایی منطقه 8

9

مسجد حکیم

خیابان حکیم

ستاد اجرایی منطقه 3

10

مسجدالاقصی

چهارراه فلسطین

ستاد اجرایی منطقه 3

11

مسجد بقیه ا... (عجل ا...)

میدان خواجو ابتدای خیابان چهارباغ خواجو

ستاد اجرایی منطقه 3

12

مسجد آقا علی بابا

خیابان حافظ چهار راه کرمانی

ستاد اجرایی منطقه 3

13

مسجد ابوالحسن

خیابان نشاط مقابل اداره پست

ستاد اجرایی منطقه 3

14

مسجد صاحب الزمان (عجل ا...)

خیابان سپه بازار کفاش ها سمت چپ

ستاد اجرایی منطقه 3

15

مسجدالانبیاء

بلوا کشاورز قبل از سه راه سیمین

ستاد اجرایی منطقه 13

16

مسجد الجواد (علیه السلام)

میدان استقلال جنب پارک استقلال

ستاد اجرایی منطقه 12

17

مسجد حضرت ولیعصر (عجل ا...)

میدان ارغوانیه سه راه شریعتی

ستاد اجرایی منطقه 15

18

مسجد امام حسن مجتبی (علیه السلام)

خیابان کاوه مقابل ترمینال کاوه

ستاد اجرایی منطقه 7

19

مسجد باب الرحمه

میدان امام حسین (علیه السلام)

ستاد اجرایی منطقه 1

20

مسجد ذکرا... خان

خیابان چهارباغ پایین حدفاصل چهارراه تختی و میدان امام حسین (علیه السلام)

ستاد اجرایی منطقه 1

21

مسجد شهداء

میدان شهداء ابتدای خیابان چهارباغ پایین

ستاد اجرایی منطقه 1

22

مسجد انقلاب

خیابان شهید آیت ا... مطهری حدفاصل پل ابوذر و پل فلزی

ستاد اجرایی منطقه 1