• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:18
  • کد محتوا:2430
جايگاه هاي سوخت اصفهان (پمپ بنزين ها)

رديف

نام جايگاه

تلفن

آدرس

1

جایگاه ۱۱۰ زینبیه

۰۳۱-۳۵۴۹۲۰۳۰

خ آیت اله غفاری - جاده زینبیه به حبیب آباد

2

جایگاه ابن سینا

۰۳۱-۳۴۴۶۶۶۷۹

خ ابن سینا - مقابل چلوکبابی نایب

3

جایگاه اردیبهشت بهارستان

۰۳۱-۳۶۸۵۰۲۲۲

بهارستان - فاز دوم - خ اردیبهشت غربی

4

جایگاه اژیه رویدشت

۰۳۱-۴۶۵۰۲۲۶۰

اژیه  - بلواربسیج

5

جایگاه اسلامی خمینی شهر

۰۳۱-۳۳۲۴۵۸۰۰

خمینی شهر - منظریه

6

جایگاه افق

۰۳۱-۳۷۷۲۳۸۲۷

خ کهندژ-بعدازچهارراه اول-سمت چپ-بین کوچه ۸ تا۱۰

7

جایگاه البرز/عابدی درچه

۰۳۱-۳۳۷۶۸۸۳۰

درچه - بلوار امام

8

جایگاه المهدی

۰۳۱-۳۸۷۶۳۰۹۰

چهارراه آبشار - جاده زیار - روستای جار

9

جایگاه امیرکبیراصفهان

۰۳۱-۳۳۲۰۶۳۳۲

خ امام خمینی - روبروی کارخانه پلار

10

جایگاه امین

۰۳۱-۳۴۵۸۳۲۰۰

خ بعثت - نرسیده به خیابان برازنده

11

جایگاه آبشار

۰۳۱-۳۶۳۳۵۹۹۰

آبشارسوم -  روبروی روستای ردان - جنب امامزاده ابراهیم ردان

12

جایگاه آبگون بهارستان

۰۳۱-۳۶۸۱۶۹۰۰

بهارستان - اول ورودی بهارستان

13

جایگاه آذرخش صفاهان

۰۳۱-۳۵۲۴۶۷۳۲

جی شرقی - جاده پشت کارخانه قند - دهنو

14

جایگاه آزادی

۰۳۱-۳۸۷۸۸۵۵۲

جاده کشتارگاه صنعتی فساران

15

جایگاه بختیاری آبنیل

۰۳۱-۳۷۲۵۲۶۰۰

آبنیل-بلوار نجاتبخش-مقابل مجتمع داروسازی امین

16

جایگاه بعثت

۰۳۱-۳۴۵۹۰۱۷۰

بلوار بعثت - روبروی خ گلستان

17

جایگاه بلوچی

۰۳۱-۳۷۳۸۲۵۲۳

خ کهندژ - بعدازسه راه رهنان - نبش خ امام رضا

18

جایگاه پروین اعتصامی

۰۳۱-۳۵۵۵۴۹۸۴

خ ۲۴ متری دوم - خ فجر۲

 

جایگاه شرکتی پنج

۰۳۱-۳۳۹۶۲۶۵۹

جنب انبار نفت شهید محمد منتظری

19

جایگاه پیمان

۰۳۱-۳۵۵۶۰۳۲۷

خ پروین - جنب پل سرهنگ

20

جایگاه ترمینال کاوه

۰۹۳۷۴۰۶۹۸۶۲

خ کاوه - ترمینال کاوه

21

جایگاه تلاش خمینی شهر

۰۳۱-۳۳۵۱۲۵۳۶

خمینی شهر-خ دوشاخ- جاده به سمت اصغرآباد- روبروی کارخانه آرد صحرا

22

جایگاه تمدن

۰۳۱-۳۳۵۱۲۵۳۶

پل تمدن- خ معراج

23

جایگاه توحید عاشق اصفهانی

۰۳۱-۳۵۶۷۴۱۲۰

خ بعثت - خ عاشق اصفهانی - روبروی خدمات شهرداری

24

جایگاه توحید فلاورجان

۰۳۱-۳۷۴۲۹۵۰۴

شهرفلاورجان - بلوارتوحید

25

جایگاه جام جم

۰۳۱-۳۳۵۶۲۰۰۳

جاده نجف آباد -  جنب جاده زازران

26

جایگاه جی

۰۳۱-۳۲۲۵۲۲۲۸

فلکه احمدآباد - اول خ جی

27

جایگاه شرکتی چهار

۰۳۱-۳۶۶۸۰۳۸۲

دروازه شیراز - جنب خ هزارجریب

28

جایگاه حاج حیدری

۰۳۱-۳۳۶۴۸۴۸۰

بلوار دانشگاه صنعتی - روبروی درب دانشگاه

29

جایگاه حسن آباد جرقویه

۰۳۱-۴۶۵۳۲۱۳۳

جرقویه علیا - ورودی شهر حسن آباد

30

جایگاه حکیم نظامی

۰۳۱-۳۶۲۴۳۹۷۲

پل فلزی - اول حکیم نظامی

31

جایگاه خانی قهجاورستان

۰۳۱-۳۵۲۱۰۲۰۰

شهرک صنعتی جی  - روستای قهجاورستان

32

جایگاه دانشمند

۰۳۱-۳۵۲۳۰۳۹۰

 خوراسگان - انتهای خ سلمان

33

جایگاه دماوند

۰۳۱-۳۵۳۱۲۳۸۸

 انتهای جی شرقی - بلوار ارغوانیه

34

جایگاه دی

۰۳۱-۳۳۳۸۳۰۵۰

 خ رباط اول - بعدازچهارراه فاطمی

35

جایگاه رسالت

۰۳۱-۳۳۲۲۲۲۱۳

خ امام خمینی - جنب شهرک رسالت

36

جایگاه رسائی  مرق

۰۳۱-۳۶۵۴۰۵۵۴

کیلومتر ۱۸ جاده اصفهان شیراز

37

جایگاه رشادی

۰۳۱-۳۷۷۲۷۲۱۷

 بلوارآتشگاه - روبروی کوه آتشگاه

38

جایگاه رفیعیان  کوشک

۰۳۱-۳۳۵۶۳۰۵

 اتوبان نجف آباد - ورودی کوشک

39

جایگاه زاینده رود

۰۳۱-۳۲۲۱۶۷۲۹

 خ کمال اسماعیل

40

جایگاه سپاهان ایمانشهر

۰۳۱-۳۷۵۸۴۴۶۰

ایمانشهر - اشترجان - روبروی شهرک صنعتی

41

جایگاه ستاره کویرصفاهان

 -

جاده اصفهان - نائین - روبروی تابلو ۵ کیلومتری کوهپایه

42

جایگاه سجاد (بزرگمهر)

۰۳۱-۳۶۴۱۴۲۸۱

خ سجاد - بین چهارراه آپادانا و آبشار

43

جایگاه سعادت

۰۳۱-۳۷۷۱۳۳۶۲

 صارمیه - اول خ آتشگاه

44

جایگاه سلیمانی برسیان

۰۹۱۳۳۲۵۱۸۹۹

براآن شمالی-۵کیلومتربعدازبرسیان

45

جایگاه شاهین کاوه

۰۳۱-۳۴۴۱۳۲۵۰

خ کاوه - سه راه ملک شهر - اول خ بهارستان

46

جایگاه شمس نصرآباد

۰۳۱-۴۶۶۵۵۹۲۰

نصرآباد جرقویه

47

جایگاه شهرابریشم

۰۳۱-۳۷۴۵۱۴۰۹

 شهرابریشم - بلوارالغدیر - بعدازمیدان فاطمیه

48

جایگاه شهرک آزمایش

۰۳۱-۳۶۵۴۰۱۶۶

پل راه آهن - شهرک آزمایش

49

جایگاه شهروکار

۰۳۱-۳۲۲۴۱۹۸۲

 خ طیب - روبروی خ میرداماد

50

جایگاه شهید چمران

۰۳۱-۳۴۴۶۹۹۰۰

اتوبان شهید چمران - روبروی خ آل محمد

51

جایگاه شیران جوزدان

۰۳۱-۳۸۴۷۲۸۵۱

 براآن شمالی - روستای جوزدان

52

جایگاه شیرعلی کلیشاد

۰۳۱-۳۷۴۸۰۱۷۸

کلیشاد-بلوار بهارستان-بعدازدبیرستان رحمانی

53

جایگاه صادقیان(مسجدالجواد)

۰۳۱-۳۳۸۰۷۲۵۶

فلکه دانشگاه - اول جاده محمود آباد

54

جایگاه صالحی طاد

۰۳۱-۳۷۲۴۶۲۸۰

 فلاورجان - روستای طاد لنجان

55

جایگاه صفا خوراسگان

۰۳۱-۳۵۲۱۱۸۴۷

 خوراسگان - خ جی شرقی - مقابل استخر مهرگان

56

جایگاه صنعت قند

۰۳۱-۳۵۲۲۹۱۶۰

 اتوبان باغ رضوان - روبروی کارخانه قند

57

جایگاه طاووسی نیک آباد

۰۳۱-۴۶۶۲۲۱۰۲

 شهر نیک آبادجرقویه - بلوارامام خمینی

58

جایگاه طلوع فجر

۰۳۱-۳۳۶۵۵۶۰۰

 خیابان اشرفی اصفهانی ( کهندژ)

59

جایگاه علاج

۰۳۱-۳۷۷۵۴۵۰۹

بلوار کشاورزی - جنب خ قائمیه

60

جایگاه فرقدانی

۰۳۱-۷۷۵۵۴۵۹۳

 سه راه سیمین

61

جایگاه قاسمی  تودشکچوئیه

۰۳۱-۴۶۴۳۳۰۵۵

 کوهپایه - تودشک

62

جایگاه قاضی زاده کاوه

۰۳۱-۳۴۵۰۵۱۲۵

بعدازسه راه ملک شهر - نرسیده به خ بیمارستان غرضی

63

جایگاه قائم فروغی

۰۳۱-۳۸۷۸۸۲۹۴

 کیلومتر ۲۵ جاده اصفهان - نائین

64

جایگاه قدس اصفهان

۰۳۱-۳۳۸۰۴۳۵۴

جاده اصفهان -  تهران - کیلومتر ۲۰ 

65

جایگاه قدس رضوی

۰۳۱-۳۴۴۵۱۳۵۶

 خ لاله - بعدازترمینال باغ قوشخانه

66

جایگاه قربانی

۰۳۱-۳۵۸۰۷۸۸۷

پل تمدن- ابتدای اتوبان شهید آقابابائی

67

جایگاه قهدریجان(شفیع زاده )

۰۳۱-۳۷۵۰۴۷۰۰

قهدریجان - ابتدای بلوار الغدیر

68

جایگاه کافی فلاورجان

۰۳۱-۳۷۴۲۲۵۰۰

 فلاورجان - خ طالقانی - مقابل اداره پست

69

جایگاه کوهپایه

۰۳۱-۴۶۴۲۲۲۳۰

 کوهپایه - بلوارامام رضا

70

جایگاه کیمیا

۰۹۱۳۱۱۵۵۰۴۸

کیلومتر ۵ اتوبان معلم ( اتوبان شاهین شهر)

71

جایگاه لطفی اصغرآباد

۰۳۱-۳۳۵۷۲۶۵۵

 خمینی شهر - اصغرآباد - نبش فلکه اول

72

جایگاه مجتبائی رهنان

۰۳۱-۳۳۳۱۸۱۵۶

 خ امام خمینی - خ امام رضا - مقابل پارک

73

جایگاه محمد درچه

۰۳۱-۳۳۷۶۳۶۲۰

 درچه - ابتدای بلوار امام خمینی

74

جایگاه محمدی مارچین

۰۳۱-۳۳۲۰۷۹۶۱

خ امام خمینی - خ بهارستان - جنب ورزشگاه مارچین

75

جایگاه محمدیان

۰۳۱-۳۹۵۱۴۳۰۰

 اتوبان فرودگاه  - نرسیده به حصه

76

جایگاه مدرس اصفهان

۰۳۱-۳۴۴۶۶۹۷۹

 خ شهدا - خ مدرس قدیم

77

جایگاه مروارید

۰۳۱-۳۵۴۹۲۴۰۰-۳

انتهای بلوار آیت ا... غفاری- ابتدای جاده حبیب آباد

78

جایگاه مشتاق

۰۳۱-۳۵۳۲۸۴۱۰

خ مشتاق سوم-بعداز بیمارستان چمران

79

جایگاه مهدی موعود ( صمدی درچه )

۰۳۱-۳۳۷۵۸۵۸۸

درچه- انتهای بلوار نواب صفوی به طرف فلاورجان

80

جایگاه مهیار

۰۹۱۳۳۱۳۴۹۲۲

 جاده اصفهان/شهرضا - کیلومتر ۵۵ - روبروی شهرک صنعتی رازی

81

جایگاه میثم  سهروفیروزان

۰۳۱-۳۷۲۴۳۰۹۰

 پیربکران - روستای سهروفیروزان

82

جایگاه ناظمی هرند

۰۳۱-۴۶۴۰۳۳۲۱

هرند - بلوار ورودی دانشگاه- مقابل شرکت تعاونی کامیونداران

83

جایگاه نقش جهان

۰۳۱-۳۳۳۲۹۲۳۵

 اتوبان امام خمینی

84

جایگاه نگین

۰۳۱-۳۴۴۳۸۱۴۱

اصفهان-خیابان کاوه-خیابان بهارستان

85

جایگاه وطنی

۰۳۱-۳۳۶۳۱۴۸۵

 خمینی شهر - بلوارطالقانی

86

جایگاه هاتف

۰۳۱-۳۲۲۰۵۹۷۹

 خ هاتف

87

جایگاه شرکتی یک

۰۳۱-۳۶۲۷۴۲۵۴

چهارراه نظر - جنب ستاد منطقه اصفهان

88

جایگاه یوسفی ورزنه

۰۳۱-۴۶۴۸۳۲۴۲

 ورزنه - بلوار بسیج

89

ف ا حسینی بلان

۰۹۱۳۳۲۰۳۰۲۱۵

 ورزنه - روستای بلان رودشت

90

ف ا رشیدی دستجاء

۰۳۱-۳۸۸۴۲۲۵۴

 برآن شمالی - روستای دستجاء

91

ف ا زارع برسیان

۰۳۱-۳۸۸۲۲۰۰۱

 برآن شمالی - روستای برسیان

92

ف ا فارسی نژاد

۰۳۱-۳۸۸۷۲۸۸۹

براآن شمالی - روستای کوهان

93

ف ا قادری زفره

۰۳۱-۴۶۴۳۸۸۱۶

اصفهان - جاده کوهپایه - زفره

94

فروشندگی تعاونی قهدریجان

۰۳۱-۳۷۵۰۳۱۰۰

 شهرکلیشاد و سودرجان - خ مطهری

95

فروشندگی تقی پورمحمدآباد

۰۳۱-۴۶۶۵۲۵۴۶

قهدریجان - ابتدای بلوار شهید منتظری

96

فروشندگی سکودار پایگاه هشتم شکاری

۰۳۱-۳۵۷۷۵۱۲۱

کیلومتر۶۰ جاده آبشار - محمد آباد جرقویه

97

فروشندگی سکودار حیدریان سگزی

۰۳۱-۴۶۵۶۲۴۷۷

پایگاه هشتم شکاری - انتهای بلوار ورودی به منازل سازمانی

98

فروشندگی سکودار سپاهانشهرآبکار

۰۳۱-۳۶۵۳۱۸۸۸

 کیلومتر ۴۰ جاده اصفهان - نائین