• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:12
  • کد محتوا:2420
مراكز تجاري و خريد شهر

مراكز تجاري و خريد شهر اصفهان

رديف

عنوان

آدرس

۱

مركز تجاري هايپر مي

خيابان مير خيابان مصلي

۲

مركز تجاري هايپر استار سيتي سنتر اصفهان

بزرگراه شهيد وحيد دستجري- ورودي سپاهانشهر

۳

مجتمع تجاري شهر (سيتي سنتر)

خيابان چهارباغ عباسي - نبش خيابان سيد علي خان

۴

مجتمع پارك اصفهان

خيابان چهارباغ بالا- مقابل اداره برق

۵

مجتمع تجاري اوسان

خيابان چهارباغ بالا - جنب خيابان كاخ سعادت آباد

۶

مجتمع تجاري كوثر

خيابان چهارباغ بالا

۷

مجتمع تجاري كاويان

خيابان چهارباغ بالا - نرسيده به ميدان آزادي

۸

مجتمع تجاري نگين

خيابان توحيد

۹

مجتمع تجاري جشنواره

چهارراه حكيم نظامي ابتداي نظر شرقي- كوچه خورشيد

۱۰

مجتمع تجاري چهارباغ

خيابان چهارباغ عباسي

۱۱

مجتمع تجاري آزادي

خيابان چهارباغ عباسي - نهر فرشادي

۱۲

مجتمع تجاري پنج طبقه

ملك شهر

۱۳

بازار سپه

خيابان سپه

۱۴

مجتمع تجاري مريم

خيابان نظر شرقي

۱۵

مجتمع تجاري انقلاب

ميدان انقلاب ابتداي مطهري

۱۶

مجتمع تجاري سپاهان

ميدان انقلاب ابتداي كمال اسماعيل

۱۷

مجتمع تجاري عالي قاپو

خيابان چهارباغ عباسي - جنب هتل عالي قاپو

۱۸

مجتمع تجاري افتخار

خيابان چهارباغ عباسي

۱۹

مجتمع تجاري مارتين

چهارراه حكيم نظامي ابتداي نظر شرقي - كوچه كليسا وانك

۲۰

بازار بزرگ اصفهان

خيابان عبدالرزاق

۲۱

بازار قيصريه

ميدان امام

۲۲

پاساژ جعفري

ميدان امام علي

۲۳

پاساژ ايفل

خيابان چهارباغ عباسي