• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2127
مسجد ذوالفقار

در بازار اصفهان مسجد كوچكي واقع شده كه به نام ذوالفقار خوانده مي شود اين مسجد در محله نيماورد قرار دارد كه در زمان صفويه يكي از محلات آباد و پرجمعيت اصفهان بود. اين مسجد در زمان سلطنت شاه طهماسب صفوي که دومين حكمران اين سلسله شناخته می‌شد بنا شده است.

كتيبه اي كه به خط ثلث با كاشي سفيد معرّق بر زمينه لاجوردي بر سر در مسجد نوشته شده به نام شاه طهماسب و ذوالفقار كه اسم مسجد است اشاره كرده و تاريخ آن نيز ۹۵۰ هجري قمري حک شده است. خطاط اين كتيبه محمد سياوش است. در اين كتيبه نام شيخ محمد صفي كه باني مسجد بوده آمده است.

بر در قديمي مسجد ذوالفقار به خط ثلث برجسته اشعاري در مدح و ستايش حضرت رسول (ص) و حضرت علي ابن ابيطالب (ع) نقش بسته است.

بربالاي كتيبه سردر مسجد لوح سنگي سياه رنگي نصب شده كه با خط ثلث برجسته عباراتي بر روي آن نوشته شده است. مفاد اين عبارت حاكي از اين مطالب است كه در سال ۱۱۰۹ هجري قمري موقوفاتي براي اين مسجد تعيين كرده اند كاتب اين لوح محمد نصر بوده است. لوح بزرگتري كه آن نيز به رنگ سياه است در ايوان جنوبي نصب شده است. تاريخ اين لوح ۱۰۳۷ هجري قمري آخرين سال سلطنت شاه عباس اول است و مفاد آن بخشودگي ماليات برخي اصناف آمده است.

مسجد و مدرسه و حمام ذوالفقار هنگامي در اصفهان ساخته شد كه هنوز اين شهر پايتخت نشده بود. اين نكته بيانگر اين مطلب است كه شهر اصفهان حتي در زماني كه مركز حكومت نيز نبود از مراکز مهم و شهرهای آباد بوده است و حكّام و امراء و بزرگان كشور به آن توجه مخصوص داشتند.

آدرس: این مسجد در محله نیماورد اصفهان در نزدیکی مسجد جامع اصفهان واقع شده است