• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2111
مدرسه صدربازار

مدرسه صدر بازار یکی از بناهای تاریخی اصفهان است که در دوره قاجار ساخته شده است. این مدرسه در مرکز بازار گلشن یا همان بازار جارچی باشی در مجاورت مسجد دارالشفا و بازار نجارها قرار گرفته است. محمد حسین خان صدر اصفهانی که مقام صدارت اعظم دربار فتحعلی شاه قاجار را داشت بانی ساخت این مدرسه تاریخی است. در برخی منابع سال 1220 ه.ق را به عنوان سال ساخت این مدرسه تاریخی بیان کرده اند. پلان این مدرسه بسیار شبیه به مدرسه چهارباغ یا مدرسه مادر شاه است. طبقه اول این مدرسه ساخته می شود اما تا قبل از ساخت طبقه دوم و آغاز کاشیکاری­ ها و تزئینات، محمد حسین خان از دنیا می رود و مدرسه در همان یک طبقه باقی می ماند..

در سال 1275 ه.ق سنگابی در مسجد نصب می شود که نام بانی وقف، حاج ابراهیم،  و بیتی شعر بر روی سنگابه درج شده است. بنای مدرسه تا سال 1340 ه.ق به همان صورت باقی می ماند و در آن سال توسط تولیت وقت مدرسه کار تزئینات بنا آغاز می شود. کتیبه ای که رو به بازار بزرگ قرار گرفته است در همین سال نصب شده است. در این سال ها کار ساخت یک کتابخانه در ضلع غربی مدرسه و در دو طبقه در یک زمین وقف شده آغاز می­ گردد. این مدرسه زیبا نیز به سبک چهارایوانی و متاثر از طراحی مسجد چهارباغ ساخته شده است. حیاطی در مرکز قرار گرفته و دور تا دور آن را چهار ایوان زیبا با حجره های متعدد که در یک طبقه بنا شده اند فرا گرفته است.

در حیاط مرکزی و در طبقه اول بنا تعداد 36 حجره ساخته شده و در چهار زاویه نیز  چندین حجره تعبیه شده است. شش حجره نیز در طبقه دوم عمارت قرار دارند. محل مدرس این مدرسه زیبا در ایوانی بسیار چشم نواز با سقفی بسیار بلند قرار دارد. ایوان های شرقی و غربی نیز مشابه ایوان شمالی بنا شده اند اما از ایوان شمالی کوچکترند. کاشی کاری ها و مقرنس های این مدرسه بسیار چشم نواز است و در ترکیب با ایوان ها، حجره ها، و درختان بلند و کهنسال کاج در میان حیاط چشم انداز زیبایی را به نمایش گذاشته اند. در سال 1385ه.ق پشت ضلع شمالی مسجد سالنی بزرگ برای اقامه نماز احداث د. این مدرسه چندین بار در طول زمان های مختلف مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است.

این مدرسه در یک قرن اخیر محل پرورش علما، عرفا و ادبای بسیاری بوده و رتبه اول مدارس علیمه اصفهان را دارا بوده است و هم اکنون به عنوان مرکز حوزه علمیه اصفهان مورد استفاده قرار می گیرد.

 

آدرس: خیابان عبدالرزاق کوچه بازارچه نو غربی