• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2100
خانه قدسي

 

اين خانه داراي دو ورودي در سمت شمال است و اتاق ها در چهار جبهه اطراف حياط به صورت دو طبقه ساخته شده اند. تزئينات آن مربوط به دوران صفويه تا قاجار است. جبهه شمالي بنا داراي تزئينات حكاكي و نقوش لچك و ترنج گچي است كه از ظرافت خاصي برخوردار است.

اين ساختمان در سال ۱۲۷۸ هجري شمسي به محل مدرسه قدسيه اختصاص يافت و سال ها اين نهاد آموزشي در آن مستقر بود. در سال ۱۳۵۷ مرحوم استاد منوچهر قدسیه شاعر و خطاط و هنرمند معروف اصفهان اين خانه را جهت تبديل به مركز اصفهان شناسي در اختيار وزارت فرهنگ و هنر وقت قرارداد. از سال ۱۳۷۲ نيز از طرف سازمان مسكن و شهرسازي و ميراث فرهنگي عمليات مرمت آن آغاز گشت.

خانه قدسيه به دليل وجود تزئينات بسيار زيباي لچك و ترنج و حكاكي و نقوش و همچنين به لحاظ در برداشتن ويژگي هاي معماري دوران صفوي تا قاجار از اهميت بسياري برخوردار است.

 

آدرس:  خیابان عبدالرزاق بازارچه حاج محمد جعفر- كوچه قدسیه