• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2098
خانه حاج رسوليها

 

 تاريخ بناي اين خانه به به گفته کارشناسان به اواخر دوره زندیه باز می‌گردد. باني اين ساختمان شخصي به نام حاج رسوليها از تجار معتبر و خوشنام اصفهان بوده است.

در چهار جبهه حياط مستطيل شكل خانه فضاهاي آن واقع شده اند. در ميانه اين ۴ جبهه، ۴ تالار زيبا قرار گرفته اند كه پوشيده از تزئينات مقرنس، قطاربندي، گچبري، طلاكاري و نقاشي روي گچ هستند.

 تالاري كه در جبهه شمالي بنا واقع شده است از بقيه تالارها وسيع تر است. بخش اندروني خانه از ساختمان جدا شده و به صورت خانه مستقلي درآمده است. جبهه جنوبي خانه شامل تالار و دو اتاق سه دري در طرفين آن است كه فضاهاي آن توسط دو كفش كن از يكديگر جدا مي شوند.

طبقه دوم شامل اتاق هاي سه دري و دو اتاق ديگر است. تالارهائي كه در دو جبهه شرقي و غربي بنا واقع شده اند با ارتفاعي معادل ۲ طبقه داراي ارسي هاي مرتفع و وسيعي هستند كه به سوي حياط باز مي شوند. ارسي غربي كاملاً تخريب شده است.

آدرس : خيابان چهارباغ پايين، كوچه درب كوشك، كوچه حاجيان