• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2096
خانه اخوان حقيقي

يكي از محلات قديمي اصفهان محله پشت بارو است. اين محله كه تا قبل از تغيير پايتخت در زمان صفويان از محلات آباد بود. در آن روزگار خانه هاي با شكوه و مجلل در این محله بنا می‌شدند كه متأسفانه بسياري از آنها از بين رفته اند. يكي از اين خانه ها خانه اخوان حقيقي است كه از بناهاي بسيار جالب دوران زنديه است.

اين خانه در كوچه اي بسيار قديمي به نام كوچه 11 پيچ واقع شده و تعميرات و مرمت آن در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب انجام شده و قسمتي از آن نيز در سالهاي اخير مرمت و بازسازي شده است.

معماري خانه حقيقي تماما داراي نشانه هاي صفوي است و كمتر عنصر قاجار در آن ديده مي شود. 

خانه اخوان حقیقی در اصفهان، چهارراه تختی، چهارباغ پائین، کوچه پردیس واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۵۳ با شمارهٔ ثبت ۹۹۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.