• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:43
  • کد محتوا:2531
پارك جنگلي ناژوان

 

ناژوان تركيب يافته است از دو كلمه ناژ و وان كه ناژ يا ناژو گياهي است از خانواده صنوبر كه از آن جمله اند  :تبريزي، كبوده، صنوبر و (وان) پسوند است براي جا و مكان و ناژ نان يا ناژوان به معني جايگاه درختان ناژ و صنوبر  است . ناژوان كنوني  با ۱۲۰۰ هكتار وسعت ، در منتهي اليه شمال غربي اصفهان است و متشكل از رودخانه و ۱۰ مادي سرچشمه گرفته از آن كه توسط اراضي كشاورزي، باغهاي دو سويه و رودخانه زاينده رود با توسعه شهري محصور شده است اراضي محدوده ناژوان به دليل دارا بودن پوشش سبز و عبور رودخانه از آن در مجموع اقليم معتدلتري نسبت به اصفهان دارد.

رطوبت بيشتر، وزش نسيم هاي محلي و اختلاف دما با شهر شرايط بسيار مناسبي را از نظر آب و هوايي براي اين بخش از پيرامون شهر ايجاد مي كند كه همراه با چشم اندازهاي زيبا ، جاذبه بسيار زيادي را براي شهروندان در زمينه گذران اوقات فراغت، تفريح، پياده روي و ورزش فراهم كرده است.

با توجه به وضعيت قرار گرفتن اين پارك در مسير بادهاي غربي – جنوب غرب به شمال شرق و وضعيت قرار گرفتن اكثر صنايع آلاينده در غرب اصفهان اين پارك به عنوان فيلتر طبيعي براي شهر اصفهان عمل مي نمايد و بر همين اساس است كه اراضي ناژوان را به عنوان ريه شهر اصفهان مي شناسند.

پارك جنگلي ناژوان داراي مراكز گردشگري و تفريحي زير مي باشد :

 باغ پرندگان، آكواريوم، باغ خزندگان، باغ موزه پروانه ها، موزه صدف ها، تله سيژ، شهربازي و ...

                                           شماره تماس :        ۸-۳۷۸۶۰۰۳۶-۰۳۱