• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:12
  • کد محتوا:2428
پاركينگ هاي عمومي شهرداري اصفهان

رديف

نام پاركينگ

ساعت کاری

ظرفیت

آدرس

1

احمد آباد(جي)

7-23

140

خيابان جی نرسیده به میدان احمدآباد

2

زیرگذر میدان امام علی(ع)

7-23

144

ضلع شمال زیر گذر میدان امام علی

3

باغ پرندگان

7-23

250

پارک ناژوان- جنب باغ پرندگان

4

باغ غدیر

7-23

200

خیابان علامه امینی- مجموعه باغ غدیر

5

باغ گلدسته

7-23

550

خیابان باغ گلدسته

6

پشت مطبخ

 

40

خیابان استانداری-کوچه پشت مطبخ

7

پاساژ جعفری

7-23

50

خیابان کمال کوچه پاساژ  جعفری

8

تله سیژ ناژوان 5

7-23

200

خيابان  الفت پارک ناژوان

9

توحید

7-23

390

خيابان توحید- حدفاصل چهارراه پلیس و چهارراه مهرداد

10

جهان نما

7-23

140

خیابان باب الرحمه ارگ جهان نما

11

چمران

7-15

350

اتوبان چمران جنب شهرداری منطقه 7

12

حكيم

7-23

600

خیابان حکیم- بازار بزرگ حکیم

13

خاقانی

7-23

330

خیابان خاقانی کوچه هوانس شیرازی

14

خواجه نظام الملک

7-23

280

خیابان ولیعصر خیابان خواجه نظام الملک

15

زاگرس

7-23

400

ضلع جنوبی کوه صفه

16

سنبلستان

7-23

120

خیابان عبدالرزاق نبش خیابان سنبلستان

17

سراي مخلص

7-23

75

خیابان حافظ کوی سرای مخلص

18

سجاد

7-23

100

تقاطع  خیابان سجاد و  خیابان آیت اله ارباب

19

شهید نیکبخت

7-23

400

خیابان شهید نیکبخت- پشت دادگستری

20

شیخ بهایی

7-23

110

خیابان شمس آبادی-   کوچه قمرالدوله

21

شماره 3 ناژوان

7-23

200

خیابان الفت پل نصر

22

صدر

 

70

خیابان حکیم کوچه جنب مسجدحکیم

23

صفه شمالی

7-23

400

ضلع شمالی کنار گذرپارک کوهستانی صفه

24

طالقاني

7-23

390

خیابان طالقاني کوچه شهید ارفعی(تی بی تی)

25

طبقاتي جلفا

7-23

110

خیابان حکیم نظامی- کوچه جلفا- جنب هتل جلفا

26

عالي قاپو (موتور سيكلت)

 

50

خیابان استانداری   جنب بانک ملی

27

عبدالرزاق

7-23

70

دوربرگردان عبدالرزاق- اول کوچه حمام شاه علی

28

عتیق

7-23

70

خیابان ابن سینا جنب پمپ بنزین

29

فرشادي

شبانه روزی

120

خیابان استانداری- ابتدای خیابان فرشادی

30

کرمانی

7-23

500

خیابان حافظ- ابتدای کوچه کرمانی

31

کوثر ولایت

7-23

60

چهارراه شکرشکن- ابتدای خیابان هاتف

32

كرد آباد

7-23

80

محله کرد آباد ورزشگاه کردآباد

33

لاهور

7-23

300

خیابان جی- خیابان لاهور

34

میدان امام(ره)

 

40

میدان امام- مجاور  آگاهی سابق

35

ميدان جلفا

7-23

50

خیابان نظر شرقی- کوچه کلیسا- جنب میدان جلفا

36

نظر

7-23

250

خیابان چهارباغ بالا - جنب تالاربورس

37

وحيد

7-23

90

خیابان وحيد- بین خیابان های رودکی و خاقانی

38

هشت بهشت

7-23

70

خیابان باغ گلدسته جنب پارک شهید رجائی

39

هفتم محرم

7-23

380

چهارراه هفتم محرم ابتدای کاشانی شمالی

40

همسطح میدان امام علی(ع)

7-23

80

همسطح میدان امام علی (ع)

41

شماره1و2ناژوان

7-23

150

میدان سهرودی  خیابان الفت

42

بزرگمهر(طبقاتی هشت بهشت)

7-23

340

خیابان بزرگمهر جنب بیمارستان شهید صدوقی

43

محتشم

7-23

240

خیابان حکیم نظامی ابتدای خیابان محتشم کاشانی

44

آیت ا... خراسانی

7-23

208

خیابان استانداری ابتدای خیابان آیت ا... خراسانی

45

روباز وحید

7-23

50

پل وحید ابتدای خیابان وحید

46

آکواریوم

7-23

300

پارک ناژوان روبروی آکواریوم