• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:24
  • کد محتوا:2466

ردیف

عنوان برنامه

شرح برنامه

تاريخ

ساعت

1

تئاتر خیابانی و ...

اجرای  نمايش واجراي موسيقي

2تا11فروردين

17:30

2

پرفورمنس مشاغل سنتي

اجراي كارگاهي مشاغل سنتي

2تا11فروردين

9تا 18

3

نمایشگاه عكس

معرفي مشاغل سنتي

2تا11فروردين

*

4

زيرآسمان اصفهان

رصد ستارگان مقابل ضلع شرقي ساختمان جهان نما

5تا8فروردين

 19:30تا 21:30