• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:26
  • کد محتوا:2480

ردیف

عنوان برنامه

شرح برنامه

تاريخ

ساعت

1

ويژه  برنامه تحويل سال

ايين تحويل سال در جوار مزار شهداي گمنام

29اسفند

13تا 21

2

نمايشگاه

نمايشگاهي از صنايع دستي اصفهان متبرك به نام امام هادي(ع)

1فروردين

13تا 21

3

جشن نوروز

آيتم هاي كودك،خواننده، استندآپ كمدي،مسابقه

2تا12فروردين

16:30تا 18

4

نمايشگاه صنايع دستي

نمايشگاه وفروشگاه صنايع دستي وسوغات اصفهان، به همراه موسيقي سنتي

28اسفندتا13 فروردين

13تا 21

5

كتابت نام حضرت زينب(س)

پويش هنرمندان اصفهان در كتابت نام حضرت زينب(س) برروي صنايع دستي

13فروردين

16:00