از مهمترين كليساهاي تاريخي جلفا در دوره شاه عباس مي‌باشد. اين كليسا در ميدان جلفا و خيابان نظر واقع شده و آن را يكي از تجّار ارمني به نام «خواجه پطرس» با سرمايه خود ساخته است. داخل این کلیسا تزئينات زيبايي اعم از تابلو نقاشي زندگاني حضرت مسيح و نقاشي هاي ديگر وجود دارد. سقف آن مذهّب و گنبد جالب آن تماشايي است. سردر کليسا کتيبه ای دارد که سال ۱۶۲۷ ميلادی برابر با ۱۰۳۶ هجری را نشان می دهد. تزئينات طلاکاری کليسای بيت اللحم بسيار زيبا و جالب توجه است.