• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2086
کليساي هاکوپ مقدس

قديمترين كليسا در جلفا كليساي يعقوب مقدّس (هاکوپ مقدس) است كه در گوشة شمال غربي صحن فعلي كليساي مريم ساخته شده، تاريخ ساختمان آن را سال ۱۰۵۶ ارمني مشخص نموده‌اند. بعد از كليساي «هاكوپ» قديمي‌ترين كليساي جلفا كليساي «گيورك)) است كه در خيابان حكيم‌نظامي قرار دارد، داخل اين كليسا بسيار ساده است و فقط يك تابلو نقاشي نفيس در قسمت محراب آن نصب شده. اهميت اين كليسا از آن جهت است كه پانزده قطعه از سنگ هاي كليساي قديمي «اجميازين» ارمنستان را ارمنيان با خود حمل كرده و بعضي از آن ها را در اين كليسا نصب كرده‌اند، اين كليسا يكي از اماكن مقدّسه به شمار مي‌رود.

 

آدرس: میدان جلفا و در مجاورت کلیسای مریم مقدس قرار گرفته است.