قديمترين كليسا در جلفا كليساي يعقوب مقدّس (هاكوپ) است كه در گوشة شمال غربي صحن فعلي كليساي مريم ساخته شده، تاريخ ساختمان آن را سال ۱۰۵۶ ارمني مشخص نموده‌اند. بعد از كليساي «هاكوپ» قديمي‌ترين كليساي جلفا كليساي «گيورك)) است كه در خيابان حكيم‌نظامي قرار دارد، داخل اين كليسا بسيار ساده است و فقط يك تابلو نقاشي نفيس در قسمت محراب آن نصب شده. اهميت اين كليسا از آن جهت است كه پانزده قطعه از سنگ هاي كليساي قديمي «اجميازين» ارمنستان را ارمنيان با خود حمل كرده و بعضي از آن ها را در اين كليسا نصب كرده‌اند، اين كليسا يكي از اماكن مقدّسه به شمار مي‌رود.