• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2081
مناره دارالضيافه

 

این منار در قرن هشتم هجری قمری ساخته شده است. این منار در طرفين كوچه اي كه از قديم به نام "حاج كاظم" معروف بوده  قرار دارد كه داراي تزئينات مقرنس كاري هستند. كتيبه هاي اين دو مناره به خط نسخ است.

سبك تزئينات بنا آن را به دوره مغول مربوط مي كند. بلندی مناره ها به ۳۸ متر می رسد و دارای تزئینات ظریف کاشی در قسمت تاج مناره ها است.

 تحقيقات و بررسي هاي پژوهشگران در باره اين دو مناره بيانگر اين نكته است كه قدمت آن ها به ربع اول قرن هشتم هجري مي رسد و بقاياي يك مجموعه بزرگ مي باشند كه در قرن چهاردهم ميلادي زمان حكومت سلطان محمد خدابنده معمور، برقرار و آباد بوده است

 

آدرس: چهارراه ابن سینا، خیابان کمال