• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2076
منار برسيان

 

اين مناره يكي از قديمی ترين مناره هاي ايران است كه در ميان مناره هاي اصفهان كه داراي تاريخ هستند سومين اثر به حساب مي آيد.

مسجد و منار برسیان از جمله آثار تاریخی موجود در خارج از شهر اصفهان مسجد و مناره برسیان است. برسیان یا بارسیان كه به احتمال قوی در اصل پارسیان بوده دهكده ایست كه در فاصله ۴۲ كیلومتری مشرق اصفهان در شمال بستر زاینده رود واقع شده و حد فاصل بین بلوك براآن و رودشتین است. ساكنین دهكده نام محل سكونت خود را بیسیون تلفظ نیز كرده اند.. در حال‌ حاضر مسجد برسیان‌ بر پهنه‌ای‌ به‌ وسعت‌ تقریبى‌ ۶۸ در ۵۳ متر گسترده‌ شده‌، و شامل‌ِ مجموعه‌ای‌ است‌ از گنبدخانة مسجد عصر سلجوقى‌ و منار واقع‌ بر گوشة جنوب‌ غربى‌ آن‌ و نیز صحنى‌ واقع‌ در بخش‌ شمالى‌ آن‌ كه‌ بقایای‌ آثاری‌ از معماری‌ عصر صفوی‌ را بر ۴ جانب‌ خود دارد. یك‌ كاروانسرای‌ صفوی‌ نیز به‌ ابعاد ۴۰ در ۵۱/۵ متر در كنار مسجد قرار گرفته‌ است.
مناره برسيان فاقد كاشيكاري است. تزئينات اين اثر به "هزارباف" معروف است كه با آجر نقوشي به شكل لوزي هايي مي سازند كه به مربع نزديك است.

آدرس: شرق شهرستان اصفهان در فاصله 42 کیلومتری شهر اصفهان روستای برسیان