• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2075
منار رهروان

 

در۶ كيلومتري شمال شرقي اصفهان روستاي رهروان يا راهروان واقع شده است. مناره اي كه به همين نام ناميده مي شود در ميان مزارع اين روستا قرار دارد.  اين منار بر روي تك پايه اي كوتاه، مربع و آجري در دو طبقه برپا شده است. اين مناره در حدود ۳۰ متر ارتفاع دارد.

از نظر قدمت سال ساخت آن دقيقاً معلوم نيست. اما بررسي هاي محققين و كارشناسان،‌ تاريخ بناي آن را به بعد از مناره هاي مسجد علي و ساربان و زيار مربوط مي كند. كتيبه اي به خط نسخ به كاشي هاي آبي قسمت فوقاني مناره رهروان را تزئين كرده است.

مفاد اين كتيبه جمله (لااله الاالله، محمدرسول الله مخلصاً) مي باشد.