• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2053
سقاخانه آقا ميرزا اسدالله روضاتي

اين سقاخانه در طرف غربي خيابان طالقاني واقع و يكي از زيباترين سقاخانه‌هاي اصفهان است. بر پيشاني آن لوحه‌هايي از شعر محتشم كاشاني به خط نستعليق به رنگ سفيد بر زمينه كاشي آبي نوشته شده و سر در آن را با نقش معقلي زيباي خورشيد پوشانده و بر دو ستون از سنگ پارسي قرار داده‌انــد. بر ميله‌هاي پنجره‌اش قفل ها و تكه پارچه‌هاي گوناگون رنگيني را بسته اند و بر پشتش بشكه آبي و كاسه‌اي جا دارد و گاهي نيازمندي سكه پولي كف آن مي‌اندازد. سقاخانه را متبرك مي‌دانند. كليدداري سقاخانه و رسيدگي به پاره‌اي از امور آن به عهده مسگري نزديك سقاخانه است.

 

آدرس: خیابان طالقانی