• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:24
  • کد محتوا:2477

ردیف

عنوان برنامه

شرح برنامه

تاريخ

ساعت

1

بازارچه فرهنگي تفريحي

شامل غرفه هاي صنايع دستي،كودك،كاريكاتور، عينك واقيعت مجازي، عكس سنتي، كتاب و..

29اسفندتا13 فروردين

9:30تا21:30

2

مشاوره خانواده ومذهبي

ارائه خدمات مشاوره اي

29اسفندتا13 فروردين

11تا 13              17 تا 19:30

3

مازكوهستان

مسابقه خانوادگي با استفاده از نقشه

29اسفندتا13 فروردين

9تا 12:30

4

برنامه هاي تفريحي ورزشي

شامل دارت،طناب كشي، فوتبال دستي،ماشين هاي كنترلي سوختي

2تا11فروردين

17تا 19:30

5

جشن عيدانه

شامل آيتم كودك، موسيقي سنتي، تئاتر طنز، مسابقه

4تا3فروردين

10تا 12:30

6

11تا9فرودين

17تا 19

7

جشن ميلاد حضرت علي(ع)

شامل آيتم كودك، موسيقي سنتي،مسابقه

10فروردين

12:30تا10