باغ فرهنگي تفريحي فدك

اين باغ در سال ۱۳۷۵ به وسعت ۸۵ هكتار در شمال شرق اصفهان احداث شد.      

از جمله دلايل اهميت باغ فدك وجود  ۴۷ هزار اصله درخت و درختچه شامل كاج تهران، كاج شهري، توت، زبان گنجشك، سرو نقره اي، سرو شيرازي، سرو نوش، اقاقيا، ارغوان،‌ نارون، وسك، دادي، به ژاپني جهت تلطيف هواي شهر مي باشد. سطح چمن كاري شده پارك شامل تپه، تپه چيني و اطراف ساختمان اداري حدود ۱۲۵۰۰مترمربع است. اين مجموعه علاوه بر ارائه خدمات گردشگري، رفاهي و تفريحي به شهروندان به عنوان كمپينگ و محل اسكان ميهمانان و مسافران در طول ايام سال مي باشد. از جمله امكانات موجود در اين باغ وجود زمينهاي ورزشي در جنوب غربي باغ، كتابخانه و سالن مطالعه، زمين اسكيت با وسعت ۱۲۰۰متر مربع ، سايت بازي كودكان، در مركز و غرب باغ و باغ بانوان است. از زيباييهاي منحصر به فرد اين باغ مي توان به درياچه مصنوعي به وسعت ۵۰۰۰۰۰۰۰ مترمربع در شرق باغ اشاره كرد كه فضايي دلنشين و با طراوتي ايجاد كرده است.

 آدرس: خيابان كاوه، بلوار آزادگان

تلفن: ۳۴۵۷۲۱۰۰