واحد پشتيباني اتحاديه مشاورين املاك شهر اصفهان به صورت ۲۴ ساعته در ايام نوروز آماده رسيدگي به پيشنهادات ، انتقادات و شكايات شما مي باشد .
تلفن : ۳۲۶۶۴۴۵۰–۰۳۱ 
          ۳۲۶۸۲۸۵۸–۰۳۱ 
نمابر :   ۳۲۶۵۵۹۶۶-۰۳۱
سايت رسمي اتحاديه مشاورين املاك