1. ستاد هدايت و اسکان ورودي محور شمال، آزادراه معلم، جنب پمپ بنزين کيميا ستاد اجرايي منطقه 12
  2. ستاد هدايت و اسکان ورودي محور شمال غرب، آزادراه آزادگان، مقابل دانشگاه صنعت آباد برق ستاد اجرايي منطقه2
  3. ستاد هدايت و اسکان ورودي محور شمال غرب، جاده نجف آباد به اصفهان، ورودي تيرانجي ستاد اجرايي منطقه 6
  4. ستاد هدايت و اسکان جنوب اتوبان شهيد وجيد دستجردي- قبل از پل راه آهن، ستاد اجرايي منطقه 6
  5. ستاد هدايت و اسکان شرق، بلوار امام رضا (ع)، بعد از سه راهي اول فرودگاه، ستاد اجرايي منطقه 15