رديف

نام هتل

مدير

تلفن

فاكس

نشاني

۱

سفره خانه ملك سلطان جارچي باشي

سيد احمد افتخاري

۳۲۲۰۷۴۵۳

خيابان سپه-خيابان حكيم-جنب مسجد حكيم-كوچه باغ قلندرها

۲

سفره خانه سنتي رمانس

لريس نواسارتيان

۳۶۲۴۰۰۹۴

۳۶۲۴۰۰۹۴

خيابان نظر شرقي، ميدان جلفا، ضلع شرقي

۳

سفره خانه هووانس(ترنج)

۳۶۲۶۷۹۸۲

خيابان خاقاني - خ هووانس شيرازي - كوي رامين