• چهارشنبه 14 فروردین 1398 19:46

مسئول کمیته ایمنی و حوادث ستاد خدمات سفر شهر اصفهان گفت: خوشبختانه در روز طبیعت هیچ حادثه ای در شهر اصفهان اتفاق نیفتاد و این روز به خوبی پشت سر گذاشته شد.

محسن گلابی اظهار کرد: شامگاه سیزدهمین روز از فروردین ماه سال‌جاری توسط مسافران نوروزی در کمپ گردشگری فدک ۲۴۰ چادر، در ورزشگاه سپاهانشهر ۵۳ چادر، سالن ورزشی دانشگاه فرهنگ و هنر ۳۸ چادر برپا شد.

وی افزود: شب گذشته ۲۱ گاز پیک نیک از چادر مسافران اسکان یافته در باغ فدک خارج و از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شد.

مسئول کمیته ایمنی و حوادث ستاد خدمات سفر شهر اصفهان با بیان اینکه باغ فدک یکی از مکان‌هایی است که باید دائما تحت مراقبت باشد گفت: خوشبختانه شب گذشته حادثه‌ای در باغ فدک برای مسافران اتفاق نیفتاد.

وی تاکید کرد: هر شب تعداد ۱۲۰ نیروی عملیاتی سازمان آتش نشانی در باغ فدک حضور دارند و با استفاده از دستگاه‌های مدرن حرارت‌سنج، میزان گرمای تک تک چادرهای مسافران را سنجش می‌کنند.

گلابی گفت: شامگاه گذشته در سطح شهر تعداد ۲۴ دستگاه خودروی آتش نشانی مستقر بود و ۱۴ مورد حادثه رفع خطر و هشت مورد حریق اطفا شده است.