مسجد علي

در جوار مقبره هارون ولايت، مسجدي قرار گرفته كه در زما ن شاه اسماعيل اول صفوي به سال ۹۲۹ هجري قمري...


حاج محمد جعفر

اين سقاخانه در بازارچه حاج محمد جعفر، نزديك مسجدي به همين نام و در خيابان عبدالرزاق واقع است. در...


خانه سوکياس

در محله تبريزي ها خانه اي است كه در حدود ۲۰۰۰ متر مربع مساحت دارد. اين خانه در اصل كوشك بين دو...


کاخ عالي قاپو

معروف به: دولتخانه مباركه نقش جهان، قصر دولتخانه موقعيت: ضلع غربي ميدان امام سال تاسيس: ۱۱ هجري...


کليساي وانک

معروف به: سن سو و دوآمناپر كيچ موقعيت: چهارراه حكيم نظامي خيابان نظر شرقي سال تاسيس: ۱۰۶۵ هجري...


مسجد مقصودبيک

يكي از مساجد بسيار زيبا و جالب اصفهان مسجد مقصود بيك است. اين مسجد كه در شمال شرقي ميدان نقش جهان...


ترک ها

در محله درب كوشك نزديك مسجد ترك ها سقاخانه اي است كه چهره قديمي و سنتي ندارد ولي نگاه و انديشه...


سنگابها

از زمان صفويه در بناها و مساجد معظم و مهم كه ساخته مي‌شد سنگاب هاي زيبايي به شكل كاسة كعب‌دار بزرگي...


صفحه‌ها