خانه سوکياس

در محله تبريزي ها خانه اي است كه در حدود ۲۰۰۰ متر مربع مساحت دارد. اين خانه در اصل كوشك بين دو...


کاخ عالي قاپو

معروف به: دولتخانه مباركه نقش جهان، قصر دولتخانه موقعيت: ضلع غربي ميدان امام سال تاسيس: ۱۱ هجري...


کليساي وانک

معروف به: سن سو و دوآمناپر كيچ موقعيت: چهارراه حكيم نظامي خيابان نظر شرقي سال تاسيس: ۱۰۶۵ هجري...


مدرسه جده بزرگ

در بازار بزرگ اصفهان و در نزديكي بازار زرگرها دو مدرسه از زمان شاه عباس دوم باقي مانده كه از مدارس...


انگورستان ملک

آدرس : خيابان شريف واقفي - خيابان ملك - محله شيخ يوسف در زمان سلطنت نادرشاه افشار باغ انگوري كه...


آتشگاه

موقعيت: خيابان آتشگاه در ۸ كيلومتري غرب اصفهان قديمي ترين اثري كه از گذشته هاي دور اصفهان در اين...


حاج آقا شجاع

در بازار قلعه تبرك روي ديوار جنوبي آن تزئيناتي از خط و نقش روي كاشي به چشم مي خورد كه تحسين آدمي...


کنيسه ها

قديمي ترين كنيسه اي كه در اصفهان وجود دارد (كنيسه عمو شعيا) در محله جوباره است كه از لحاظ هنري،...


خانه قدسي

آدرس : خيابان عبدالرزاق بازارچه حاج محمد جعفر كوچه قدسيه اين خانه داراي دو ورودي در سمت شمال است و...


کاخ عالی قاپو

  معروف به: دولتخانه مباركه نقش جهان، قصر دولتخانه موقعيت: ضلع غربي ميدان امام سال تاسيس: ۱۱ هجري...


درب امام

در شرق خيابان چهارباغ پائين و در قبرستان قديمي جميلان (سنبلستان) و در نزديكي محله قديمي دردشت...


صفحه‌ها