خانه داويد

در مجاورت خانه سوكياس، خانه داويد قرار گرفته كه از آثار دوران صفوي است كه در زمان قاجار در قسمت...


کاخ چهلستون

با ماده تاريخ "مبارك ترين بناهاي دنيا" چهل چراغي بر سراسري معماري عصر صفوي   موقعيت: خيابان...


بازارها

بازار مهم ترین محور و شاه راه ارتباطی در شهرهای قدیمی بود و بیشترین آمد و شد شهروندان در آن صورت...


مسجد رحيم خان

يكي از بناهاي جالب و نفيس اصفهان مسجد رحيم خان است. ساختمان اين اثر جالب كه در محله نو خواجو واقع...


حاج علي

سقاخانه مزبور در بازار غاز، واقع در ضلع شمال شرقي سبزه ميدان است. مسجدي كوچك با سقاخانه اي كوچك در...


طوقچي

اين سقاخانه در سمت جنوب شرقي كوي صاحب ابن عباد در محله طوقچي قرار دارد و در ذهن عوام داراي اعتبار...


خانه سرتيپي

آدرس : خيابان ملک بن بست عبدالهي كوچه پاقلعه مجموعه فضاهاي اين خانه در سه جبهه قرار گرفته اند كه...


عصارخانه ها

اصفهان از جملة شهرهايي است كه مردم آن در زمينه‌هاي مختلف تلاش و فعّاليت چشمگيري داشته‌اند. از ميان...


مسجد قطبيه

در خيابان طالقاني امروز مسجدي قرار دارد كه با توجه به كتيبه سردر آن در زمان سلطنت شاه طهماسب صفوي...


صفحه‌ها