مسجد خان

يكي ديگر از آثار جالب دوران صفوي مسجد خان است كه در زمان شاه سليمان صفوي به سال ۱۰۹۰ هجري قمري...


گرک يراق

اين سقاخانه در محل بازارچه در تكيه واقع است و با سقاخانه حاج محمدجعفر، تفاوت چنداني ندارد. اين...


منار برسيان

اين مناره يكي از قديمی ترين مناره هاي ايران است كه در ميان مناره هاي اصفهان كه داراي تاريخ هستند...


خانه پطروس

يكي از خانه هاي زيباي جلفا خانه پطروس است. اين خانه كه در چهارراه حكيم نظامي قرار گرفته متعلق به...


تالار تيموري

موقعيت: خيابان استانداري تاسيس: عصرتيموري در جنوب خيابان استانداری و در مجموعه دولتخانه، عمارت زيبا...


مسجد امام

معروف به: مسجد مهديه، مسجد المهدی، مسجد جامع عباسي، مسجد سلطاني جديد، مسجد شاه موقعيت: ضلع جنوبي...


مسجد مصري

در محله جوباره مسجد كوچكي قرار دارد كه در سال ۱۰۶۱ هجري قمري در زمان سلطنت شاه عباس دوم ساخته شده...


تاج الدين

اين سقاخانه كوچك و از كارافتاده در كنار مسجدي به همين نام در خيابان وليعصر واقع شده است  و در و...


صفحه‌ها