خانه قدسي

آدرس : خيابان عبدالرزاق بازارچه حاج محمد جعفر كوچه قدسيه اين خانه داراي دو ورودي در سمت شمال است و...


کاخ عالی قاپو

  معروف به: دولتخانه مباركه نقش جهان، قصر دولتخانه موقعيت: ضلع غربي ميدان امام سال تاسيس: ۱۱ هجري...


مدرسه جده بزرگ

در بازار بزرگ اصفهان و در نزديكي بازار زرگرها دو مدرسه از زمان شاه عباس دوم باقي مانده كه از مدارس...


انگورستان ملک

آدرس : خيابان شريف واقفي - خيابان ملك - محله شيخ يوسف در زمان سلطنت نادرشاه افشار باغ انگوري كه...


آتشگاه

موقعيت: خيابان آتشگاه در ۸ كيلومتري غرب اصفهان قديمي ترين اثري كه از گذشته هاي دور اصفهان در اين...


حاج آقا شجاع

در بازار قلعه تبرك روي ديوار جنوبي آن تزئيناتي از خط و نقش روي كاشي به چشم مي خورد كه تحسين آدمي...


صفحه‌ها