درب کوشک

درجوار مدرسه علميه درب كوشك، در سمت چپ آن، سقاخانه كوچكي قرار گرفته كه چهره گذشته اش را از دست داده...


امام زاده جعفر

در حاشيه غربي خيابان هاتف و مقابل كوچه امامزاده اسماعيل بناي امامزاده جعفر به صورت برجي ۸ ضلعي بنا...


خانه حقيقي

آدرس :  چهارباغ پائين كوچه ۱۱ پيچ يكي از محلات قديمي اصفهان محله پشت بارو است. اين محله كه تا قبل...


پل مارنان

موقعيت: خيابان مطهري بين پل فلزي و پل وحيد  اين پل واسطه اتصال دو ساحل شمالي و جنوبي رودخانه در...


صفحه‌ها