کاخ عالي قاپو

معروف به: دولتخانه مباركه نقش جهان، قصر دولتخانه موقعيت: ضلع غربي ميدان امام سال تاسيس: ۱۱ هجري...


کليساي وانک

معروف به: سن سو و دوآمناپر كيچ موقعيت: چهارراه حكيم نظامي خيابان نظر شرقي سال تاسيس: ۱۰۶۵ هجري...


مسجد مقصودبيک

يكي از مساجد بسيار زيبا و جالب اصفهان مسجد مقصود بيك است. اين مسجد كه در شمال شرقي ميدان نقش جهان...


ترک ها

در محله درب كوشك نزديك مسجد ترك ها سقاخانه اي است كه چهره قديمي و سنتي ندارد ولي نگاه و انديشه...


سنگابها

از زمان صفويه در بناها و مساجد معظم و مهم كه ساخته مي‌شد سنگاب هاي زيبايي به شكل كاسة كعب‌دار بزرگي...


خانه قدسي

آدرس : خيابان عبدالرزاق بازارچه حاج محمد جعفر كوچه قدسيه اين خانه داراي دو ورودي در سمت شمال است و...


کاخ عالی قاپو

  معروف به: دولتخانه مباركه نقش جهان، قصر دولتخانه موقعيت: ضلع غربي ميدان امام سال تاسيس: ۱۱ هجري...


مدرسه جده بزرگ

در بازار بزرگ اصفهان و در نزديكي بازار زرگرها دو مدرسه از زمان شاه عباس دوم باقي مانده كه از مدارس...


انگورستان ملک

آدرس : خيابان شريف واقفي - خيابان ملك - محله شيخ يوسف در زمان سلطنت نادرشاه افشار باغ انگوري كه...


آتشگاه

موقعيت: خيابان آتشگاه در ۸ كيلومتري غرب اصفهان قديمي ترين اثري كه از گذشته هاي دور اصفهان در اين...


حاج آقا شجاع

در بازار قلعه تبرك روي ديوار جنوبي آن تزئيناتي از خط و نقش روي كاشي به چشم مي خورد كه تحسين آدمي...


صفحه‌ها