درب کوشک

درجوار مدرسه علميه درب كوشك، در سمت چپ آن، سقاخانه كوچكي قرار گرفته كه چهره گذشته اش را از دست داده...


امام زاده جعفر

در حاشيه غربي خيابان هاتف و مقابل كوچه امامزاده اسماعيل بناي امامزاده جعفر به صورت برجي ۸ ضلعي بنا...


خانه حقيقي

آدرس :  چهارباغ پائين كوچه ۱۱ پيچ يكي از محلات قديمي اصفهان محله پشت بارو است. اين محله كه تا قبل...


پل مارنان

موقعيت: خيابان مطهري بين پل فلزي و پل وحيد  اين پل واسطه اتصال دو ساحل شمالي و جنوبي رودخانه در...


مدرسه سليمانيه

سنگ شاخص معروف مسجد كه محاسبه و نصب آن به وسيله شيخ بهائي دانشمند بزرگ عصر صفويه صورت گرفته است در...


منار رهروان

در۶ كيلومتري شمال شرقي اصفهان روستاي رهروان يا راهروان واقع شده است. مناره اي كه به همين نام...


خانه داويد

در مجاورت خانه سوكياس، خانه داويد قرار گرفته كه از آثار دوران صفوي است كه در زمان قاجار در قسمت...


کاخ چهلستون

با ماده تاريخ "مبارك ترين بناهاي دنيا" چهل چراغي بر سراسري معماري عصر صفوي   موقعيت: خيابان...


صفحه‌ها