مسجد آقانور

در محله دردشت اصفهان مسجدي قرار دارد كه طبق سنتهاي معماري ايران به صورت ۴ ايوانه طراحي شده است....


منار مسجد علي

مسجد علی (ع) موقعيت: ميدان امام علی(ع) محله هارونيه جالب ترين مناره موجود در اصفهان مناره مسجد علي...


پل خواجو

  معروف به: پل شاهي، بابا ركن الدين، شيراز و حسن آباد موقعيت: ميدان خواجو سال تاسيس: ۱۰۶۰ هجري(...


چهارسوق ها

چهارسو: اصل اين كلمة چهارسوق ست كه از دو جزء «چهار» (عدد ترتيبي) فارسي و «سوق» عربي به مفهوم بازار...


مسجد صفا

در محله شهشهان در مجاورت بقعه شهشهان مسجد زيبايي وجود دارد كه به مسجد صفا معروف است اين مسجد در...


قصر سردشت

اين سقاخانه در نزديك قصر قديمي دردشت از سوي خيابان عبدالرزاق قرار دارد و تنها سقاخانه آينه كاري در...


بقعه شهشهان

در مجاورت مسجد جامع اصفهان و در محله شهشهان بقعه اي قرار دارد كه ساختمان آن مربوط به زمان تيموريان...


منار دشتي

اين منار در جنوب شرقي اصفهان بنا شده و مربوط به عهد مغول بوده است. در سال ۱۲۹۴ هجري اين منار را...


صفحه‌ها