عالي قاپو 2

معروف به: دولتخانه مباركه نقش جهان، قصر دولتخانه موقعيت: ضلع غربي ميدان امام سال تاسيس: ۱۱ هجري...


حاج محمد جعفر

اين سقاخانه در بازارچه حاج محمد جعفر، نزديك مسجدي به همين نام و در خيابان عبدالرزاق واقع است. در...


منار شاخ

اين منار در محلّة دردشت واقع است. منار در وسط ميداني قرار دارد كه اطراف آن دكان هايي ساخته شده است...


خانه قزويني ها

آدرس : محله شهشهان از بناهاي دوران ناصرالدين شاه قاجار است. اين خانه كه تا اوائل دهه ۱۳۵۰ در...


مسجد جامع

موقعيت: ميدان قيام، خيابان علامه مجلسي سال تاسيس: قرن دوم هجري ابعاد مسجد: ۱۴۰*۱۷۰ اين مسجد داراي...


مدرسه کاسه گران

مدرسه كاسه گران از بناهائي است كه در آخرين سال سلطنت شاه سليمان و آغاز حكومت شاه سلطان حسين صفوي در...


مسجد علي

در جوار مقبره هارون ولايت، مسجدي قرار گرفته كه در زما ن شاه اسماعيل اول صفوي به سال ۹۲۹ هجري قمري...


سنگابها

از زمان صفويه در بناها و مساجد معظم و مهم كه ساخته مي‌شد سنگاب هاي زيبايي به شكل كاسة كعب‌دار بزرگي...


صفحه‌ها