• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2015
پل چوبي

chobi1.JPG

پل چوبی معروف به پل سعادت آباد، پل هفت دست و پل درياچه هم هست.  پل چوبی در دوران صفویه توسط شاه عباس دوم در سال ۱۰۶۵ قمری بنا گردید.
علت ایجاد این پل برای متصل کردن کاخ های هفت دست و آیینه خانه به طرف دیگر بوده است.که در طرف شمالی پل کاخ سعادت آباد ، عمارت آیینه خانه و آیینه خانه ی عمارت نمکدان و کاخ های دیگر وجود دارد و طرف جنوبی باغ های دیگری وجود داشته است.

عرض اين پل ۶ متر و طول آن ۱۴۷ متر مي باشد و ارتباط باغ هاي سلطنتي دو ساحل شمالي و جنوبي رودخانه با باغ هاي وسيع سعادت آباد و بناهاي با شكوه هفت دست، آئينه خانه، كشكول و نمكدان را برقرار مي ساخت و محل عبور خانواده شاه صفوي، امرا، اشراف، مهمان ها و سفيراني بود كه اجازه ملاقات با شاه عباس دوم را مي يافتند.  

 اين پل در گويش مردم اصفهان (چوبي) گفته مي شود. وجه تسميه آن به پل جوئي اين است كه چون در دو طرف پل عمارات سلطنتي واقع شده بود، در آن عصر اين پل را براي ارتباط اين دو قسمت ساخته بودند و آب را نيز به وسيله جوي سنگي كه در روي پل كنده بودند به اين عمارت مي رساندند.

chobi2.jpg

در وسط پل برج ۶ گوشه اي وجود داشت كه از هرگوشه آن سه چشمه جاري مي شد. يكي از خارجياني كه پل را بازديد كرده و درباره آن مي نويسد "...پل با چهارده طاق يك ريخت و معبري براي بردن آب به قصر هفت دست واقع در ساحل زاينده رود ساخته شده بود..."

عمارات زيبا و باشكوه سعادت آباد، هفت دست، آينه خانه، كلاه فرنگي، نمكدان در اطراف اين پل بوده است كه به وسيله مسعود ميرزاي ظل السلطان حاكم اصفهان در زمان ناصرالدين شاه قاجار خراب و با خاك يكسان گرديد.

آدرس: خیابان کمال اسماعیل، پل چوبی(جویی)