اين پارك وحش در محوطه مركزي مجموعه كوهستاني صفه و با مساحت ۵۰ هزار متر مربع واقع ميباشد.

در اين پارك شاهد گونه هاي متفاوت حيات وحش گوشتخوار و علفخوار وحشي و اهلي از قبيل گوزن، آهو، قوچ و ميش وحشي، شتر و اسب و همچنين شير،خرس،گرگ،روباه، سگ هاسكي و چندين گونه حيواني وحشي ديگر از خزندگان،پرندگان وحشي و آبزي، جوندگان و غيره هستيم.

ساعات كار : همه روزهاي هفته از ساعت ۸:۳۰ صبح لغايت ۱/۵ ساعت قبل از غروب آفتاب بصورت يكسره

آدرس : بلوار شهداي صفه، مجموعه كوهستاني صفه، پارك وحش صفه اصفهان