رديف

نام واحد

تلفن

آدرس

1

ايران

33862907

شاهپور جديد- اميركبيرجنب بانك تجارت

2

اميركبير

32227273

خ چهارباغ پائين - جنب ورزشگاه تختی

3

نصف جهان

33322165

خ امام خمينی - روبروی تابلوی خانه اصفهان

4

شهـرزاد

33363620

مسجد سيد – مقابل بانك ملت

5

تخت جمشيد

32210804

مسجد سيد – جنب خيابان طيب

6

كاخ

32215272

ميدان امام حسين – جنب پمپ بنزين

7

ملت

33862563

شاهپورجديد-  خيابان قائم مقام

8

عتيق

32293618

ميدان امام علي –كوچه قيام-پلاك 101

9

شاد

32218621

چهارباغ عباسی – مقابل آمادگاه

10

احسان

36200010

خ ارتش – بعداز خانه معلم

11

زاينده رود

32342303

خ دكتر بهشتی- جنب بانك صادرات

12

خيام

32338193

خ كاشانی نرسيده به طالقانی

13

نمونه اصفهان

33361126

مسجد سيد – جنب بانك رفاه كارگران

14

بزرگمهر

32367275

خ جهاد – نرسيده به چهارراه جهاد سمت چپ

15

ميهن

32218746

ميدان امام حسين روبروي پمپ بنزين

16

ايرانفرد

33362884

مسجدسيد – جنب تی بی تی سابق

17

حقيقت

32333452

خ شهيد بهشتي – نرسيده به چهارراه عباس آباد

18

ضيايي

32200204

چهارباغ پائين مقابل ورزشگاه تختي

19

حافظ نو

33210520

خ امام خمينی – مقابل پمپ بنزين دوم

20

فروردين

33366209

مسجدسيد – جنب تعاونی 13سابق

21

اميد

32331995

خ دكتر بهشتي -نرسيده به چهارراه مصدق

22

اطلس

33364713

مسجدسيد – مقابل خيابان طيب

23

مرمر

32200452

چهارباغ عباسی - پاساژ كازرونی

24

سپاهان

32338457

خ جهاد- نبش كوچه قلعه

25

جهان

32364126

خ دكتر بهشتی -  ابتدای مسجد لنبان

26

انوشيروان

33377999

خ امام خمينی – اول كوچه صهبا

27

راد

34406164

خ کاوه-پل جابر انصاری-جنب بانک ملی

28

ابن سینا

32344365

خ مسجد سید – نبش کوچه 38