منتخبین 15 منطقه شهرداری در طرح اسکان

شهرداری

نام و نام خانوادگی

آدرس

نام املاک

تلفن همراه متصدی

1

سعید سوفسطائی

خ مسجد سیدمقابل هتل طوطیا جنب پارچه مبلی 88

اجلاس یک

9133136395

2

علی فدائی

خ صمدیه لباف - کوی 9 پ 8

فدائی

9131694995

3

محسن صداقتی

خ ولیعصر بعد از بانک ملت نبش کوی 26

اصفهان

9133166827

4

فرهاد شاه زیدی

خ لاهور نبش خ شیخ صفی  غربی

لاهور

9131175486

5

سعید عالی پور

خ رودکی جنب شیرینی ویکتوریا بعد از بانک تجارت

سپنتا

9198795894

6

مهدی مرادی

خ آپادانا  اول جنب اداره پست

پارسه

9131002474

7

امیر فرح روزی

خ کا.ه بعد از بازار کوثر جنب سفال فروشی

امین

9133686730

8

احمد رضا آقا ربیع

میدان شهدا حد فاصل خ فروغی - و کاوه

ربیعی

9331059424

9

مسعود قنبریان

خ میرزا طاهر غربی  نبش بن بست مرداد

آسمان

9384475041

10

علیرضا زارع فر

خ پروین دوم  خیابان  خ شیخ طوسی شرقی نبش کوچه حافظ (3)

اخوان زارع

9132653001

11

جواد کریمی

خ امام خمینی - خ خلیفه سلطانی - خ شهدای مارچین

آسیا

9139602932

12

بهادر عبدالهی

کاوه نبش خ مخابرات جنب دفتر هواپیمایی

پیکده

9138928595

13

سعید رمضانی

خ قائمیه نبش کوی 71

چهلستون

91316802024

14

مهدی احمدی قوهکی

خ لاله شمالی باسکول مقابل کوی موسوی

مهدی

9139104600

15

مرتضی کودکان

خ جی خ شهروند نبش کوی 8

نقش جهان

9132689440

بهارستان

سید ابوالقاسم حسینی

بهارستان - الفت شرقی بعد از چهارراه آزادی جنب بازارچه فیروزه

مبنا نوین

9131281891