مسجد علی (ع)

موقعيت: ميدان امام علی(ع) محله هارونيه

جالب ترين مناره موجود در اصفهان مناره مسجد علي است. سياحان و جهانگردان و محققين بسياري در باره آن مطلب نوشته اند. مشهورترين آن ها پيترو دولاواله،‌ ژان شاردن، اوژن فلاندن، مادام ديولافوآ،‌ پرفسور هرتسفلد مي باشند.

برخي از محققين اين مناره رفيع و زيبا را متعلق به هارون ولايت مي دانند، در حال حاضر اين مناره جزء مسجد علي است. اما آنچه محقق است اينكه اين مناره در زمان سلجوقيان ساخته شده است.  این مناره با ارتفاع حدود ۴۰ متر متشكل از سه بخش است.

ali.jpg

 مناره مسجد علي داراي ۴ كتيبه به خط كوفي مربع است. سه تا از اين كتيبه ها با كاشي آبي رنگ و چهارمي كه پايين تر از سه كتيبه ديگر است با آجر تراشيده ساخته شده است. در سه كتيبه اول عبارات مذهبي به صورت تكرار نوشته شده اما در چهارمين كتيبه آيه ۱۶ از سوره آل عمران آمده است. سال ساخت مناره مسجد علي دقيقاً معلوم نيست. اما كارشناسان سال ساخت آن را بين سال هاي ۵۱۵ تا ۵۲۵ هجري قمري مي دانند