• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2083

sareban (22).JPG

  يكي از مناره هاي مشهور اصفهان كه شباهت كلي با مناره مسجد علي دارد مناره ساربان است. مناره ساربان در سه طبقه و بدون پايه ساخته شده و مربوط به قرن ششم هجری است. ارتفاع مناره ۵۴ متر است .

مناره ساربان با آجر چيني برجسته و همچنين آجرهاي تراشيده و كاشيكاري معرق به سبك خط كوفي ريحان تزئين شده است.

sareban (7).JPG

 سه كتيبه موجود در مناره ساربان با خط كوفي نوشته شده اند. اين كتيبه ها در معرض آسیب های فراوان قرار گرفته به گونه ای که عوامل جوي مانند سرما و گرما و تابش آفتاب اثر بسيار بر روي آن ها گذاشته بودند.

به هر حال مفاد كتيبه اول كه با كاشي هاي آبي رنگ ساخته شده شامل عبارات مذهبي است.

sareban (13).JPG

 

در دومين كتيبه كه آن نيز به كاشي آبي مزين است، آيه ۳۳ از سوره فصلت آمده است. سومين كتيبه به خط كوفي مربع با آجر تراشيده بر زمينه اي از كاشي هاي آبي ساخته شده و در آن از پيامبر (ص) و خلفاي راشدين ياد شده است. اين مناره تاريخ ندارد اما به دليل شباهت بي اندازه آن با مناره مسجد سين از نظر تزئينات و همچنين از لحاظ معماري و نحوه نگارش كتيبه ها سال ساخت آن بين سالهاي ۵۲۵ تا ۵۵۰ هجري قمري است 

sareban (14).JPG

 

آدرس: خيابان سروش