• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2122
مسجد ايلچي

 

يكي از آثار بسيار زيبا و نفيس كه در زمان شاه سليمان صفوي ساخته شده است،‌ مسجد ايلچي است. اين مسجد كه در محله احمد آباد واقع شده است به لحاظ وجود خطوط بنائي بسيار زيبا و تزئينات پركار از بناهاي مشهور دوران صفويه است.

علت نامگذاري اين مسجد به ايلچي اين است كه دختر نيكوكار يكي از صاحب منصبان شاه سليمان به نام حكيم نظام الدين محمد كه به ايلچي ملقب بوده است اين مسجد را ساخته است.

كتيبه اي كه در سردر مسجد است و با خط ثلث محسن امامي است مؤيد اين مطلب است. تاريخ اين كتيبه ۱۰۹۷ هجري قمري است. در بالاي سكوها مسجد و همچنين در داخل مقرنس هاي سردر مسجد ايلچي خطوط بنائي به چشم مي خورد كه در آنها استاد سازنده مسجد به نام محمد علي بن استاد علي بيك معرفي شده است.

 

  در ايوان بزرگ جنوبي مسجد و در اطراف محراب هم خطوط بنائي زيبايي وجود دارد كه تاريخ آن ۱۰۹۳ هجري است اما بر كتيبه داخل محراب با خط ثلث سفيد بر زمينه كاشي لاجوردي آيات قرآن با تاريخ ۱۰۹۴ هجري و به امضاء محمد حسن امامي نوشته شده است.

در ايوان كوچك مسجد محراب بسيار زيبايي است كه با خط ثلث سفيد بر زمينه كاشي لاجوردي رنگ آيه ۴۵ سوره عنكبوت بر آن نوشته شده است.

در حال حاضر اين مسجد با يك صحن كوچك و يك ساختمان و محراب زيبا در عداد يكي از آثار بسيار جالب عصر صفوي است كه در آن زمان به وسيله افراد خير و نيكوكار ساخته شده است.

آنچه اين مسجد كوچك را مورد توجه پژوهشگران و محققين قرار داده وجود خطوط بنائي زيبايي است كه به وسيله استادان اين هنر در گوشه گوشه اين عمارت به چشم مي خورد.

 

آدرس: خیابان احمد آباد مسجد ایلچی