رديف

نام مرکز

نشاني مرکز معاينه فني

تلفن

ساعات کار

1

مرکز مکانيزه معاينه فني جي

خيابان جي- خيابان همدانيان- جنب ترمينال جي

35249864

8 الي 12

2

مرکز مکانيزه معاينه فني تاکسيراني

سه راهي جاده دولت آباد- اول بلوار فرزانگان- شرکت تعاوني تاکسيراني اصفهان

34590814

8 الي 12

3

مرکز مکانيزه معاينه فني آتشگاه

خيابان آتشگاه- بعد از چهارراه بهشت- مقابل بوستان شفق

37720571

8 الي 12

4

مرکز مکانيزه معاينه فني قاسميان

خوراسگان- نرسيده به بلوار ارغوانيه- جنب نمايندگي سايپا- قاسميان

35241030 داخلي 7

8 الي 12

5

مرکز مکانيزه معاينه فني ارغوانيه

مشتاق سوم- ابتداي بلوار ارغوانيه

35316923

8 الي 12

6

مرکز مکانيزه معاينه فني راهور

ابتداي جاده شيراز- بعد از پل راه آهن- داخل شهرک آزمايش (راهنمايي و رانندگي)

36540417

8 الي 12

7

مرکز مکانيزه معاينه فني گمرک

ابتداي جاده شيراز- جنب پل راه آهن- داخل اداره گمرک اصفهان

36542449

8 الي 12

  1. مراکز معاينه فني مذکور آمادگي ارائه خدمات به کليه خودروهاي سبک بنزين سوز در ايام و ساعات اعلام شده مطابق جدول فوق را دارند.
  2. مرکز معاينه فني جي و تاکسيراني علاوه بر خودروهاي اعلام شده در بند يک آماده ارائه سرويس به خودروهاي دوگانه سوز نيز مي باشند.

ستاد معاينه فني خودرو همه روزه در ساعات اداري آماده پاسخگويي به شهروندان مي باشد (تلفن تماس: 03137383923).