مراكز مكانيزه معاينه فني خودرو

رديف

نام مرکز

نشاني مرکز معاينه فني

تلفن

تاريخ

ساعات کار

1

مرکز مکانيزه معاينه فني جي

خيابان جي- خيابان همدانيان- جنب ترمينال جي

35249864

از تاريخ 29/12/96 لغايت 12/1/97 به استثناء روز اول فروردين ماه

8 الي 12

2

مرکز مکانيزه معاينه فني تاکسيراني

سه راهي جاده دولت آباد- اول بلوار فرزانگان- شرکت تعاوني تاکسيراني اصفهان

34590814

از تاريخ 29/12/96 لغايت 12/1/97 به استثناء روز اول فروردين ماه

8 الي 12

3

مرکز مکانيزه معاينه فني آتشگاه

خيابان آتشگاه- بعد از چهارراه بهشت- مقابل بوستان شفق

37720571

از تاريخ 29/12/96 لغايت 12/1/97 به استثناء روز اول فروردين ماه

8 الي 12

4

مرکز مکانيزه معاينه فني قاسميان

خوراسگان- نرسيده به بلوار ارغوانيه- جنب نمايندگي سايپا- قاسميان

35241030 داخلي 7

از تاريخ 29/12/96 لغايت 6/1/97 به استثناء روز اول فروردين ماه

8 الي 12

5

مرکز مکانيزه معاينه فني ارغوانيه

مشتاق سوم- ابتداي بلوار ارغوانيه

35316923

از تاريخ 29/12/96 لغايت 12/1/97 به استثناء روز اول فروردين ماه

8 الي 12

6

مرکز مکانيزه معاينه فني راهور

ابتداي جاده شيراز- بعد از پل راه آهن- داخل شهرک آزمايش (راهنمايي و رانندگي)

36540417

از تاريخ 5/1/96 لغايت 9/1/97

8 الي 12

7

مرکز مکانيزه معاينه فني گمرک

ابتداي جاده شيراز- جنب پل راه آهن- داخل اداره گمرک اصفهان

36542449

از تاريخ 5/1/96 لغايت 9/1/97

8 الي 12

  1. مراکز معاينه فني مذکور آمادگي ارائه خدمات به کليه خودروهاي سبک بنزين سوز در ايام و ساعات اعلام شده مطابق جدول فوق را دارند.
  2. مرکز معاينه فني جي و تاکسيراني علاوه بر خودروهاي اعلام شده در بند يک آماده ارائه سرويس به خودروهاي دوگانه سوز نيز مي باشند.

ستاد معاينه فني خودرو همه روزه در ساعات اداري آماده پاسخگويي به شهروندان مي باشد (تلفن تماس: 03137383923).

تعميرات اساسي و دوره اي 14 جايگاه CNG شهرداري اصفهان که توسط شرکت مهندسي نيک انديش اداره مي شود تا تاريخ 25/12/96 به پايان خواهد رسيد و از روز 26/12/96 تا پايان روز 13/1/97 تمامي جايگاه ها بدون تعطيلي در مدار سرويس دهي به شهروندان قرار خواهد گرفت.