تاریخ

نام مسئول واحد صنفی

نام واحد صنفی

تلفن

آدرس

25/12/96

 حبیب اله    معنوی

معنوی

32334119

خیابان شمس آبادی نرسیده به اورژانس عیسی بن مریم

26/12/96

 حبیب اله    معنوی

معنوی

32334119

خیابان شمس آبادی نرسیده به اورژانس عیسی بن مریم

27/12/96

 حبیب اله    معنوی

معنوی

32334119

خیابان شمس آبادی نرسیده به اورژانس عیسی بن مریم

28/12/96

 حبیب اله    معنوی

معنوی

32334119

خیابان شمس آبادی نرسیده به اورژانس عیسی بن مریم

29/12/96

سیدرحیم داودالحسینی

پاستور

32219104

چهارباغ خواجو جنب بانک صادرات

01/01/97

مرتضی حسام

اصفهان دندان

32365816

خیابان شیخ بهایی ساختمان آرام

02/01/97

فرزاد    میرزایی 

شیخ صدوق

36642376

شیخ صدوق شمالی روبرو بانک ملت

03/01/97

اسماعیل عباسی

هشت بهشت

32684550

هشت بهشت غربی بین گلزار و ملک ساختمان آرام

04/01/97

حسن فروغی

فروغی

32295934

خیابان بزرگمهر نبش چهارراه بلال

05/01/97

شیرین کیهان فر

هیراد

36641496

شیخ صدوق شمالی جنب بانک شهر کوچه 43ساختمان عرفان

06/01/97

مصطفی یزدیان

یزدیان

32224883

خیابان فردوسی جنب کوچه بیست

07/01/97

محمدرضا کهساریان

نوین پارسیان

32210007

خیابان شیخ بهایی پاساژ روغنی طبقه اول

08/01/97

حسین بلورچی زاده

بلور دندان

32223295

خ شمس آبادی جنب بیمارستان سینا ساختمان آراد

09/01/97

جمشید   زیدی

ایرادنت

36623211

میدان آزادی مجموعه تجاری بوعلی

10/01/97

رضا     کریم پور

حکیم دنتال

36613333

خیابان میر خ جهانگیر قشقایی طبقه زیرین

11/01/97

حسن     علیخانی

نیکان

32233332

چهارباغ خواجو مقابل کوچه میرزا کریم ساختمان الزهرا

12/01/97

مسعود    نیک دستی

بنیان دندان سپاهان

32645004

 هشت بهشت غربی جنب کلینیک دندانپزشکی هشت بهشت

13/01/97

مهدی    نوین راد

نوین طب

36294106

خیابان حکیم نظامی نبش خ مهرداد مجتمع کیمیا

14/01/97

محمد رفیعی

سپاهان

32614783

آبشار سوم خیابان شهید حسن پور

15/01/97

رضا نیازی منش

سپاهان دنتال

32229593

چهارباغ خواجو روبرو مدرسه صدر